February 21, 2024

Floresti/ Sedinta de Consiliu Local. Vezi ce proiecte sunt pe Ordinea de Zi

Primarul a convocat Consiliul Local in sedinta ordinara pentru ziua de joi, 24 februarie, ora 15.00. Sedinta se va desfasura in mediul online. Vezi cum se prezinta ordinea de zi a sedintei.

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței din data de 04.02.2022;
2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței din data de 07.02.2022;
3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței din data de 08.02.2022;
4. Proiect de hotărâre privind Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în unitatea teritorial administrativă comuna Floreşti;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară a Comunei Florești pe trimestrului IV pentru anul 2021;
6. Proiect de hotărâre privind acordul de suplimentare nr. 3 a Anexei nr. 1 la Caietul de sarcini pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public având ca obiect „Salubrizarea pe raza Comunei Florești, servicii de curațenie și măturare a străzilor și de deszăpezire”;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 1575 mp, situat în zona ANL la Sud de Liceul „Dumitru Tăuțan”, identificat cu nr. cadastral 79585, loc. Florești, comuna Florești, jud. Cluj, în vederea înființării unei Școli de Meserii;
8. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Florești nr. 131/13.05.2008 privind înființarea unei noi străzi și atribuirea denumirii acesteia în localitatea Florești;
9. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind delegarea serviciului de salubrizare în comuna Florești și includerea în contractul-cadru de delegare a gestiunii salubrității pe raza comunei Florești a EcoCentrului înființat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Florești nr. 86/29.07.2021;
10. Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoarele de urgență familiilor și persoanelor domiciliate pe raza Comunei Floresti și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență de la bugetul local;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE PUD SI CONSTRUIRE PATRU LOCUINȚE UNIFAMILIALE CUPLATE DOUĂ CÂTE DOUĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” – sat Florești, str. Florilor, F.N., jud. Cluj;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE PUD SI CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINȚE UNIFAMILIALE, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ORGANIZARE DE ȘANTIER, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” – sat Florești, str. Brândușelor, F.N., jud. Cluj;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE PUD SI CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE CU 8 APARTAMENTE, IMPREJMUIRE, RACORDURI SI BRANSAMNETE LA UTILITATIA UTILITATI” – sat Florești, str. Urușagului, F.N., jud. Cluj;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE, SPATII COMERCIALE LA PARTER S+P+6E, AMENAJARE TEREN, RACORDARE SI BRANSAMENTE LA UTILITATI” – sat Florești, str. Tineretului, FN, jud. Cluj;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME (S)+D+P+3E+Er(M), AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” – sat Florești, str. Tineretului, F.N., județul Cluj;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE 8 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4E” – sat Florești, str. Porii, nr. 137- 139;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „MODIFICARE PUZ ABROBAT PRIN HCL NR. 187 DIN 20.11.2019 PENTRU CONSTRUIRE HALA INDUSTRIALA SI SPATII ADMINISTRATIVE AFERENTE CU REGIM DE INALTIME S+P+Mez+E+M, GOSPODARIE DE APA, AMENAJARI SI RETELE EXTERIOARE, IMPREJMUIRE” – Comuna Floresti, sat Luna de Sus nr. 312 A, jud. Cluj;
18. Diverse.