July 18, 2024

Definirea “locuinței colective”, ca fiind locuinta cu 3 sau mai multe apartamente, Proiect de Hotarare in C.L. Floresti

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local Floreşti, pentru data de 29 iunie 2017, ora 16,00 la sediul Consiliului local din strada Avram Iancu, nr. 170, cu următorul proiect al ordinei de zi :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 100/25.08.2016, privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice funcției de administrator public al comunei Floreşti.

2. Proiect de hotărâre privind transmiterea drepturilor și obligațiilor care fac obiectul contractului de concesiune nr.03 din 17.04.2001 de la Zubașcu Daniel catre SC Romserg Exim SRL .

3. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi din localitatea Floreşti.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata accesoriilor aferente impozitului pe clădiri , datorate de persoana fizică Incze Marinel .

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata accesoriilor aferente impozitului auto sub 12 tone , datorate de persoana fizică Muscalu Irina-Bianca

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea definirii “locuinței colective”, ca fiind locuinta cu 3 sau mai multe apartamente.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUD ” Construire imobil de locuințe colective cu 10 apartamente cu regim de înălțime P+E+M, împrejmuire și branșamente la utilități”, situate în localitatea Florești, str. Tineretului f.n, beneficiar Gherman Vasile.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUD ” Construire două locuințe unifamiliale cu regim de înălțime P+E, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități “, situate în localitatea Florești, str. Horea, nr. 32, beneficiar Blag Lucian.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUZ ” Construire două imobile de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+3E+Er”, situate în localitatea Florești, str. Stejarului, nr. 129, beneficiar SC ARCA INVESTMENT SRL și SC GREEN TRANS CONSTRUCT SRL.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru P.U.D. “Construire 4 imobile de locuinte colective cu regim de înălțime P+E+M, împrejmuire teren și branșamente la ultilități”,situate în localitatea Florești, str. Avram Iancu ,nr. 54, având ca beneficiar pe S.C. BRIOTEX S.R.L. și S.C. LA RĂDUCU INVEST S.R.L.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru PUD ” Construire imobil de locuințe colective cu regim de înălțime P+E+Er”, situat în localitatea Florești, str.Avram Iancu nr. 141, beneficiar Szekely Istvan Martin.

12. Diverse.