April 19, 2024

Vor aproba consilierii locali floresteni instituirea taxei speciale de salubrizare in valoare de 15 lei persoana/luna?

Primarul Horia Sulea i-a convocat pe consilierii locali pentru ziua de miercuri, 12 decembrie, ora 16.00, la o sedinta cu caracter ordinar. Pe ordinea de zi sunt trecute 18 Proiecte de Hotarari, iar doua dintre acestea ne-au retinut in mod special atentia.

Punctul 7: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare și instituirea taxei speciale de salubrizare.”

Din informatiile noastre, in referatul care sta la baza initierii acestui proiect este mentionata si valoarea TAXEI SPECIALE de SALUBRIZARE: 15 lei persoana/luna.

Suma ni se pare exagerata si aberanta. Ramane de vazut ce vor decide consilierii locali in sedintele pe comisii, patru la numar si programate pentru ziua de luni, si apoi care va fi votul in sedinta de C.L.

La punctul 8 se va pune in discutie infiintarea unui serviciu de ridicare a autoturismelor parcate neregulamentar sau abandonate: “Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar și a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public/privat al statului sau al unitătii administrativ-teritorile comuna Florești, județul Cluj și aprobarea Regulamentului aferent acestui serviciu.  

Iata ordinea de zi a C.L. Floresti, miercuri 12 decembrie:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019.
3. Proiect de hotărâre privind scutirea la plata impozitelor şi taxelor pentru clădirile şi terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ.
4. Proiect de hotărâre privind scutirea la plata impozitelor şi taxelor pentru clădirile şi terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.
5. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidenţa fiscală a debitelor aparţinând unor firme radiate.
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea plafonului creanţelor fiscale restante la sfârşitul fiecărui trimestru care se vor publica pentru anul 2019.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare și instituirea taxei speciale de salubrizare.
8. Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar și a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public/privat al statului sau al unitătii administrativ-teritorile comuna Florești, județul Cluj și aprobarea Regulamentului aferent acestui serviciu.
9. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului cadastral nr. 77429 aferent Cărții Funciare nr.77429 din proprietatea privată a UAT Florești în proprietatea publică și atribuirea denumirii stradale.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea întabulării și cadastrării în favoarea comunei Florești, în administrarea Consiliului Local Florești a suprafeței de 1.891 mp,situată în localitatea Florești, tarla 59.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării multianuale a unor obiective de investiții.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a condițiilor de majorare a impozitului pentru terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv de pe raza comunei Florești.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul comunei Florești și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea intabulării și cadastrării în favoarea comunei Florești, în administrarea Consiliului Local Florești a suprafeței de 6411 mp, situată în localitatea Florești, tarla i99.
15. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 37 din 22 martie 2018 privind inițierea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a unor terenuri proprietate privată în scopul modernizării și/sau deschiderii unor drumuri de acces.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea intabulării și cadastrării în favoarea comunei Florești, în administrarea Consiliului Local Florești a suprafeței de 1243 mp, situată în localitatea Florești, tarla i55.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea intabulării și cadastrării în favoarea comunei Florești, în administrarea Consiliului Local Florești a suprafeței de 2538 mp, situată în localitatea Florești, tarla i60.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de înfrățire și cooperare între comuna Florești, județul Cluj și comuna Dumbrava, județul Prahova.
19. Diverse.