October 1, 2023

Comunicat de presa ITM Cluj// Amenzi in valoare de 6.000 de lei aplicate angajatorilor!

În perioada 19  – 29 noiembrie 2018, ITM Cluj a desfăşurat acţiuni de control în cadrul unei campanii organizate la nivel naţional, privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto, a legislaţiei şi a directivelor europene ce vizează detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale transpuse în legislaţia naţională.

Motivarea Campaniei

S-a considerat oportună declanşarea unor acţiuni de control la nivel naţional, cu caracter inopinat, la angajatorii din domeniul de activitate transporturi deoarece organizaţii nonguvernamentale, sindicate şi patronate din domeniul transportului rutier s-au interesat de activitatea conducătorilor auto care efectuează activităţi de transport rutier de marfă şi de persoane, ţinînd cont de impactul social şi consecinţele care pot avea loc în cazul unui acident rutier, datorită activităţii intense desfăşurate de către aceştia, a numărului mare de ore pe care le desfăşoară la locul de muncă, precum şi a stresului cu care aceştia se confruntă.

De asemenea, cu ocazia controalelor  anterioare  efectuate la operatorii de transport rutier s-au constatat neconformităţi cu privire la timpul de muncă prestat de conducătorii auto conform datelor extrase din cartelele tahografice, comparativ cu evidenţa orelor de muncă prestate de aceştia.

Obiectivele Campaniei

Identificarea angajatorilor care folosesc muncă nedeclarată;

Determinarea angajatorilor de a respecta timpul de muncă şi de odihnă al conducătorilor auto;

Eliminarea tuturor neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare;

Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.

Rezultatele controalelor

Cu ocazia acestei campanii ITM Cluj a efectuat controale  la un număr de 19  angajatori din judeţul Cluj. Au fost aplicate un număr de 3 amenzi la 3 angajatori, în cuantum de 6000 lei, pentru:  lipsa evidenţei orelor de muncă prestate de fiecare salariat şi nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal.