April 24, 2024

Taxa speciala de salubrizare si modul de incasare a acesteia in sedinta C.L. Floresti

Sedinta de joi, 23 februarie, a Consiliului Local Floresti are pe Ordinea de zi 25 de Proiecte de Hotarari, dintre care sase (6) sunt PUZ-PUD-uri.

Primul Proiect de hotarare este “incetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local al domnului Maier Dan-Gavril (ALDE)”. Va reamintim, Dan Maier a candidat si pentru functia de primar (ALDE) si a obtinut 720 de voturi.

Cel mai interesant si asteptat Proiect de hotarare este cel privind “aprobarea regulamentului de instituire și aplicare a taxei speciale de salubrizare, perioada și incasarea taxei speciale de salubrizare acomunei Florești”.

Iata Ordinea de zi a sedintei C.L. Floresti din 23 februarie, ora 16.00:

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local al domnului MAIER DAN-GAVRIL.

2. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa/canalizare catre S.C. Compania de Apa Somes S.A. Cluj.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare a comunei Floreşti la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România Filiala Cluj

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Aiton la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ASOCIAŢIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORTPUBLIC CLUJ.

5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență familiei d-nuluiCsengeri Andrei, cu domiciliul în comuna Florești str.Nicolae Bălcescu, nr. 21, județul Cluj, pentru refacarea locuintei distruse în urma unui incendiu.

6. Proiect de hotărâre privind privind înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate al comunei Florești asupra imobilului compus din teren intravilan inscris in CF 72391 Floresti, cadastral 72391 cu suprafata de 59 mp.

7. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a dreptului deproprietate al comunei Florești asupra unor imobile situate în localitatea Florești.

8. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a dreptului deproprietate al comunei Florești asupra imobilului compus din teren intravilan inscris in CF 66401 Floresti, cadastral 66401 cu suprafata de 103 mp.

9. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietateal comunei Florești asupra imobilului compus din teren intravilan inscris in CF 65133 Floresti, cadastral 65133 cu suprafata de 106 mp.

10. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a dreptului deproprietate al comunei Florești asupra imobilului compus din teren intravilan pentru drum inscris in CF 70764 Floresti, cadastral 70764, cu suprafata de 2748 mp.

11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență familiei d-nului Baciu Rareș cu domiciliul în comuna Florești str.Avram Iancu, nr. 349B și Pal Oszkar, cu dom în mun. Cluj-Napoca, str. Ale. Clăbucet nr.3, județul Cluj,coproprietari ai imobilului situat în localitatea Florești,st. Avram Iancu nr.349B, pentru refacarea locuintei distruse în urma unui incendiu

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de instituire și aplicare ataxei speciale de salubrizare, perioada și incasarea taxei speciale de salubrizare acomunei Florești.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea contulul de execuție bugetară la data de 30.12.2017.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordarea eșalonărilor la plataimpozitelor, taxelor și a altor obligatii la bugetul local al comunei Florești, a eșalonării la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor deîntârziere datorate pe perioada de eșalonare de contibuabilii persoane fizice și juridice precum și procedura de acordare a scutirii de la plata majorărilor de întârziere a persoanelor fizice.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementărilor urbanistice aferente obiectivului “Studiu Sectorial- Masterplan privind zona Florești Nord-Est”.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii proprii privind atribuireacontractelor de servicii din categoriile incluse în anexa 2 din Legea nr. 98/2016,privind achizițiile publice.

17. Proiect de hotărâre privind aprobare Servicii de realizare studiu de fezabilitate pentru CONSTRUIREA STATȚIEI DE TRANSFER DEȘEURI ÎN COMUNA FLORESTI,JUDETUL CLUJ.

18. Proiect de hotărâre privind înscrierea în C.F. a Văii Sânaslăului aflată în inventarul bunurilor care fac parte din patrimoniul comunei Florești.

19. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.105 din 25.08.2016.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea„ELABORARE P.U.Z.- CONSTRUIRE IMOBILE DE LOCUINȚECOLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+6E+ER, AMENAJĂRIEXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” – STR.AVRAM IANCU FN, beneficiar SC TENANGO SRL

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea„ELABORARE P.U.D.- CONSTRUIRE 3 IMOBILE DE LOCUINȚECOLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E CU 6 APARTAMENTE” -STR. SUB CETATE FN, beneficiar SC LUADAR EXPERT SRL

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea„ELABORARE P.U.D.- EXTINDERE ȘI MODIFICARE HALĂ EXISTENTĂ”- STR. VIDULUI FN, beneficiar SC REPO ENGIENERING SRL

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea„ELABORARE P.U.D.- CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚECOLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+E ,ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” – STR TEILOR NR. 11, beneficiar POP IOAN ȘI POP CORINA

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea„ELABORARE P.U.D.- CONSTRUIRE UN IMOBIL CU REGIM DEÎNĂLȚIME P CU FUNCȚIUNEA DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ CU SPECIFICZONAL ȘI 3 CORPURI DE LOCUINȚE INDIVIDUALE CU REGIM DEÎNĂLȚIME DE LA D+P LA P” – SAT TĂUȚI, STR. MĂNĂSTIRII FN,beneficiar COLDEA MIRELA LUDMILA

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea„BRANȘAMENT ȘI POST REGLARE GAZE NATURALE PRESIUNEREDUSĂ” – STR. CETĂȚII NR. 3, beneficiar SC ANDA PAULA SRL pentru COSTIN BIANCA GELIA.

26.Diverse.