May 21, 2024

“PUZ”-ul de pe strada Sesul de Sus a fost respins in sedinta de C.L. Floresti

Un numar de 22 de proiecte de hotarari au fost trecute pe ordinea de zi a sedintei de astazi a C.L. Floresti, doua au fost retrase ulterior, si alte patru proiecte adaugate dupa citirea acestora si supunerea la vot.

Cum s-a votat:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii tarifului aferent autorizației speciale de transport pentru circulația pe drumurile publice aparțind comunei Florești a vehiculelor cu depășirea masei totale maxime admise. – Aprobat

2. Proiect de hotărâre privind înscrierea în C.F. a dreptului de proprietate al comunei Florești asupra imobilului înscris în C.F. nr. 63351 Florești, nr. cadastral 63351 , înscris în C.F. nr. 63141 Florești, nr. cadastral 63141 , înscris în C.F. nr. 63134 , nr. cadastral 63134, înscris în C.F. nr. 63527 Floreești, nr. cadastral 63527. – Aprobat

3. Proiect de hotărâre privind înscrierea în C.F. a dreptului de proprietate al comunei Florești asupra imobilului înscris în C.F.nr. 64035 Florești, nr. cadastral 64035. –Aprobat

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de închiriere a unor imobile , respectiv spații din imobilele aparținând comunei Florești. –Aprobat

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu solicitanţii care au acces la locuinţe pentru tineri destinate închirierii şi cele cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în solutionarea cererilor – sesiunea ianuarie 2018. –Aprobat

6. Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutor financiar proprietarilor imobilelor afectate de fenomenele meteorologice din data de 17.09.2017. –Aprobat

7. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în sat Florești Str. Tăuțului f.n., comuna Florești, jud. Cluj și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „ Construire și dotare Centru Cultural, comuna Florești , sat Florești, judetul Cluj” –Aprobat

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatei tehnico-economica pentru investitia„Construire și dotare Centru Cultural, comuna Florești , sat Florești, judetul Cluj”. –Aprobat

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea remedierii necorelărilor semnalate și atestarea poziționării în intravilanul localității Florești a suprafeței de teren de 36.911,667 mp conform P.U.Z. „Ansamblu rezidențial și funcțiuni conexe”, precum și a suprafeței de teren destinată Construirii lăcaș de cult, dotări sociale și casă parohială/Episcopia Greco-Catolică Florești”. Respins

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere datorate de persoana fizică Stan Mihai , domiciliat în comuna Florești, str. Horea nr. 57 –Aprobat

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei comisiei de contestație asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selectiei proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul local al comunei Floreşti în domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială – Aprobat

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de autorizaţii de taximetrie. – Aprobat

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de comodat încheiat între Comuna Florești, reprezentată prin Consiliul Local Florești, mandatat prin Primar Horia Petru Șulea, în calitate de comodant și Unitatea de Implementare Proiect , reprezentat de Chioreanu Alina, în calitate de manager de proiect al proiectului “Antreprenoriatul-șansa ta!”, cod. MySMIS 105831 din cadrul proiectului DMI 3.7 –Aprobat

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2018 –Aprobat

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „MODIFICARE LOCALĂ FĂRĂ DEPĂȘIREA INDICATORILOR URBANISTICI P.U.Z. APROBAT CU HCL 124/2008 – CONSTRUIRE IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+3E+Er” str. URUȘAGULUI, F.N.beneficair BURDE CRISTIAN, SC WOHNUNG IMOBILIARE SRL, SC RATSPEX INVEST SRL. – Respins

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. – ANSAMBLU REZIDENȚIAL ȘI FUNCȚIUNI CONEXE (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR, COMERȚ, SERVICII PROFESIONALE) RACORDURI UTILITĂȚI, BRANȘAMENTE ȘI OPERAȚIUNI NOTARIALE” – str. RĂZOARE F.N.beneficiar Muresan Ioan s.a. – Respins

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 5 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME 2 IMOBILE D+P+2E SI 3 IMOBILE D+P+4E+ER ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” – str. SOMESULUI, FN, beneficiar SC TSI INVEST SRL. – Respins

18. Proiect de hotărare privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. – CONSTRUIRE CENTRU CULTURAL, BAZĂ SPORTIVĂ ȘI DE AGREMENT” str. TĂUȚULUI F.N., beneficar comuna Florești. – Aprobat

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. – CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+6E, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE” str. AVRAM IANCU F.N., beneficiar DUCA RAZVAN si asociații. – Aprobat

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE 4 IMOBILE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S(Ds)+P+4E, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” – str. ȘESUL DE SUS F.N., beneficiar SC TIV CONSTRUCT SRL. – Respins

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. – CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL” str. SIMION BĂRNUȚIU, nr. 1-5, beneficiar SC PITAS INVESTMENT SRL. – Retras

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE, CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E+M, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, AMENAJARE ACCES, EXTINDERE REȚELE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”, situate în localitatea Florești,str. Abatorului , F.N., beneficiar SC CRISTAL TURISM SRL și SC SOMEȘUL CALD PRODUCTIE SRL . – Retras