April 18, 2024

Maine se stabilesc Taxele si Impozitele locale pe 2018, iar SC Oncos SA isi readuce PUZ-ul in sedinta de C.L.!

Pe ordinea de zi a ultimei sedinte din 2017 de Consiliu Local Floresti, programata pentru maine, joi 28 decembrie, sunt (doar) 23 de Proiecte de Hotarari.

Iata cum se prezinta Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018.
2. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitelor și taxelor pentru clădirile și terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.
3. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitelor și taxelor pentru clădirile și terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.
4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al comunei Florești și delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă – canalizare către Compania de Apă Somes S.A. Cluj.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru eliberarea autorizației de spargere pentru execuția lucrărilor aferente rețelelor tehnico- edilitare realizate pe domeniul public al comunei Florești.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării multianuale a unor obiective de investiții.
8. Proiect de hotărâre privind înființarea Comisiei locale de ordine publică.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza comunei Florești pentru anul școlar 2018 -2019
10. Proiect de hotărâre privind stabilirea plafonului creanţelor fiscale restante la sfârşitul fiecărui trimestru care se vor publica pentru anul 2018.
11. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidenţa fiscală a debitelor aparţinând unor firme radiate.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata accesoriilor aferente impozitului pe clădiri , datorate de persoana fizică Kolumban Zoltan -Levente.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice pentru anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Floreşti.
14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E”,situate în localitatea Florești, str. Sub Cetate, f.n., având ca beneficiar pe GHERMAN IOAN.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 5 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME 2 IMOBILE D+P+2E SI 3 IMOBILE D+P+4E+ER ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”, situat în localitatea Florești, str. Someșului, F.N., având ca beneficiar pe SC TSI INVEST SRL .
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL ȘI SERVICII”, situat în localitatea Florești, str. Avram Iancu, nr. 358-360, având ca beneficiar pe S.C. ONCOS S.A.,
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaâiei pentru lucrarea Elaborare P.U.D. – CONSTRUIRE 2 IMOBILE LOCUINȚE COLECTIVE P+E+Er, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI, ÎMPREJMUIRE TEREN”, situate în localitatea Florești, str. Șesul de Sus, F.N., beneficiar pe SC I&I CONDOR SOLUTION SRL.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea Elaborare P.U.D. – RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ, ETAJARE, MODIFICĂRI INTERIOARE ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN SPĂLĂTORIE AUTO ÎN MAGAZIN DE PREZENTARE ȘI VÂNZARE AL PRODUSELOR DIN CARNE”, situat în localitatea Florești, str. Eroilor, nr. 2A, având ca beneficiar pe S.C. CIA ABOLIV S.R.L.,
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME P+2E (SPAŢII COMERCIALE LA PARTER), ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI, situat în localitatea Florești, str. Sub cetate, F.N., având ca beneficiar pe S.C. EVOCAPITAL MANAGEMENT S.R.L.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. – ANSAMBLU REZIDENȚIAL ȘI FUNCȚIUNI CONEXE (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR, COMERȚ, SERVICII PROFESIONALE) RACORDURI UTILITĂȚI, BRANȘAMENTE ȘI OPERAȚIUNI NOTARIALE”, situat în localitatea Floresti, str. Răzoare, F.N., având ca beneficiari pe MUREȘAN IOAN, NUREȘAN ALEXANDRINA-IULIA, MOLDOVAN EUGENIA, MOLDOVAN ROMUL-IULIU, JAKAB MARIA.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE CAPELĂ ȘI ÎMPREJMUIRE”,situată în localitatea Florești, str. Urușagului, F.N., având ca beneficiari pe PAROHIA ORTODOXĂ SFÂNTU APOSTOL ȘI EVANGHELIST MARCU.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE IMOBIL MIXT, CU FUNCȚIUNI DE COMERȚ ȘI LOCUIRE, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJĂRI EXTERIOARE”, situat în localitatea Florești, str. Cetății, nr. 34, având ca beneficiar pe PETCU-URAȘI ANDREEA-MIRABELA.
24. Diverse.