July 20, 2024

Licitație de 11,3 milioane lei la Florești. Viarom repară drumurile din Florești

Comisia de licitație din cadrul Primăriei Florești a desemnat astăzi câștigătorul licitației privind Reparații drumuri modernizate și nemodernizate. Este vorba de SC VIAROM CONSTRUCT, care a avut o ofertă de 11,368 milioane lei + TVA.

Celelalte patru firme care au depus oferte au fost

SC DRUMURI ȘI PODURI JUDEȚENE CLUJ SA – 12,768 milioane lei + TVA
SC DIFERIT SRL – 12,948 milioane lei + TVA
SC OPEN TRANS SRL – 13,564 milioane lei + TVA
SC CONSTRUCT PEROM SRL – 13,842 milioane lei + TVA

Valoarea estimată a contractului a fost de 15,235 milioane lei plus TVA, iar perioada contractului este de patru ani. Bineînțeles, sursa de finanțare este bugetul local. Câștigătorula fost invitat vineri la sediul primăriei pentru semnarea contractului.
Am decis ca de data aceasta să facem o licitație și un contract cadru pe o perioadă de patru ani, pentru a nu mai avea probleme și timpi morți în ceea ce privește desemnarea anuală a unei firme care să execute reparațiile. Contractul este unul amplu și presupune o gamă largă de lucrări. Mă bucur că valoarea cu care s-a adjudecat licitația a fost considerabil sub valoarea estimată, acesta fiin rezultatul economiei de piață. În prezent, în Florești avem mult mai multe drumuri modernizate decât nemodernizate, iar cele care încă sunt nemodernizate vor fi reabilitate anul acesta și în primăvara viitoare.

asfaltare florestiPotrivit Caietului de Sarcini, obiectul contractului adjudecat de Viarom se referă la: Lucrările de reparații străzi și trotuare cu îmbrăcăminți asfaltice, balast și beto, concret: – Plombare gropi îmbrăcăminți asfaltice cu asfalt BA16 cilindrat – Reparații prin stropiri succesive executate mecanizat cu EBCR 65 și agregate concasate – Plombare gropi cu BAD25 sau BAD20 (binder) 5 cm – Beton asfaltic Ba16, în grosime de 4cm – Beton asfaltic deschis cu criblură BAD25, în grosime de 6cm – Mixtură asfaltică stabilizată MAS 16, în grosime de 4cm – Frezarea îmbrăcăminții în grosime medie de 4 cm – Reciclarea in situ a sistemului rutier cu 4% liant hidraulic (h=15cm) – Straturi bituminoase foarte subțiri executate la rece (șlam bituminos) – Tratament bituminos dublu pe strat suport reciclat executat cu bitum ăi agregate concasate – Reprofilarea părții carosabile cu autogrederul și compactarea platformei – Scarificarea, reprofilarea cu cilindrare și adaos de piatră spartă 10 cm după cilindrare – Scarificarea, reprofilarea cu cilindrare și adaos de balast 10 cm după cilindrare – Spargere betoane – Podețe tubulare pentru accese D=300, L=6m – Trotuare cu dale de beton vibropresat, pe suport existent – Mixtură asfaltică BA8 pentru trotuar, pusă în operă – Plombare gropi îmbrăcăminți din lianți hidraulici cu beton de ciment (alei, trotuare, scări pietonale) C 25/30 – Pavaje carosabile –pe suport existent – dale din beton vibropresat – Curățirea șanturilor, a rigolelor – Săpătura platformei drumului – Montat guri scurgere noi – Montat conductă canalizare pluvială PEHD 200 – Rigolă carosabilă cu grătar metalic zincat – Rigole și șanțuri permeate – Strat balast cilindrat – Strat de piatra spartă cu împănare și înnoroire – Borduri mici din beton, pe fundații din beton simplu C16/20 – Borduri prefabricate mari din beton pentru trotuare pe fundație de beton C16/20 – Bordură înclinată pentru accese – Demontat bordure – Strat balast stabilizat – Ridicat la cotă guri de scurgere existente – Ridicat la cotă cămine carosabile existente cu plăci prefabricate – Montat cămine carosabile cu plăci prefabricate noi – Ridicat la cotă cămine necarosabile – Montat cămine necarosabile noi – Înființare gură de scurgere nouă – Confecții metalice zincate – Rigole carosabile prefabricate 60×65 – Parapet metalic flexibil tip N2 – Podețe tubulare D=800, l= 6 m – Podețe tubulare D=600, l= 6 m – Indicatoare de circulație – Marcaje rutiere.

Cuantumul garanției de bună execuție este de 10% din prețul contractului de lucrări fără TVA și se va constitui prin scrisoare de garanție bancară, prin rețineri succesive sau prin orice alt instrument de garantare, conform art. 90 din HG 925/2006.