September 21, 2023

Educația din România în 2019 se scufundă sub nivelul pe care îl avea în 2009, arată Monitorul Comisiei Europene. Suntem la mare depărtare de țintele europene

România este sub media europeană la majoritatea indicatorilor-cheie din Educație, anunță oficial Comisia Europeană, care a publicat astăzi, 26 septembrie, Monitorul educaţiei şi formării pe 2019.
Datele arată că educația din România se scufundă sub nivelul pe care îl avea în 2009. Într-un deceniu am pierdut procente la majoritatea indicatorilor, fiind la mare depărtare de țintele europene, informeaza EDUPEDU.ro.

Părăsirea timpurie a școlii (18-24 ani) indică un procentaj de 16.4% pentru tinerii români, comparativ cu o medie UE de 10.6%, iar ponderea absolvenților de studii superioare (30-34 ani) este 24.6% pentru România, media la nivel european fiind 40.7%.

Comisia Europeană precizează că “îmbunătățirea sprijinului acordat cadrelor didactice – în special prin reproiectarea formării inițiale a cadrelor didactice și prin consolidarea dezvoltării profesionale continue – poate contribui la ameliorarea calității și a echității”.

Profesorii din România declară că au nevoie de formare cu privire la:
  • Predarea pentru elevi cu nevoi speciale
  • Predarea în context multicultural sau multilingv
  • Competențe TIC pentru predare

Analiza executivului european pe România arată că “cheltuielile publice pentru educație sunt scăzute în comparație cu cele de la nivelul UE, în timp ce nevoile de investiții ale sectorului sunt ridicate. S-ar putea ca orice reformă majoră să necesite finanțare suplimentară în vederea consolidării mecanismelor de asigurare a echității și a eficienței”.

S-au depus eforturi pentru a extinde învățământul dual. Participarea la programele de învățare pentru adulți rămâne scăzută, în pofida nevoii ridicate de perfecționare și de recalificare”, se arată în Monitor, referitor la România.

Descarcă de aici Monitorul educaţiei şi formării pe 2019 – raportul privind România

Monitorul educaţiei şi formării pe 2019 analizează modul în care evoluează educaţia şi formarea în UE şi în statele sale membre. Monitorul pe 2019 indică progrese suplimentare în direcţia atingerii unor ţinte importante ale UE în materie de educaţie şi formare, subliniind, în acelaşi timp, necesitatea de a se acorda un sprijin mai puternic pentru cadrele didactice şi de a se spori atractivitatea profesiei de dascăl.

Comisia Europeană informează, într-un comunicat remis Edupedu.ro, că la nivel european “cea mai recentă ediţie a monitorului arată că statele membre aproape şi-au atins ţinta în ceea ce priveşte reducerea părăsirii timpurii a şcolii. Cu toate acestea, deşi proporţia de elevi în situaţia de abandon şcolar a scăzut de la 14.2 % în 2009 la 10.6 % în 2018, ritmul progresului s-a încetinit începând cu 2016. Procentul de tineri deţinători ai unei diplome de învăţământ terţiar a crescut de la 32.3 % în 2009 la 40.7 % în 2018. Monitorul indică de asemenea că ratele mai ridicate de absolvire corespund unor rate mai mari de ocupare a forţei de muncă în rândul absolvenţilor recenţi şi unei participări mai intense la procesul de învăţare în rândul adulţilor”.

“Proporţia copiilor care participă la sistemele de educaţie timpurie a crescut de la 90.8 % în 2009 la 95.4 % în 2017. Deşi participarea la sistemele de educaţie a crescut în Europa, în continuare unul din cinci elevi în vârstă de 15 ani nu poate efectua sarcini simple în domeniul cititului, matematicii şi ştiinţei, în timp ce prea mulţi copii rămân expuşi riscului de sărăcie educaţională”, precizează executivul european.

Tibor Navracsics, comisarul pentru educaţie, a declarat că “trebuie să investim în educaţie dacă vrem să construim o Europă rezilientă, echitabilă, a coeziunii. Mai întâi de toate, aceasta înseamnă să investim în cadrele didactice: să le punem la dispoziţie instrumentele de care au nevoie si să le acordăm recunoaşterea pe care o merită. Succesul oricărei reforme în domeniul educaţiei depinde de cadrele didactice – iată de ce este esenţial să răspundem mai bine necesităţilor lor pentru a construi un adevărat spaţiu european al educaţiei până în 2025″.

Monitorul educaţiei şi formării este o publicaţie anuală a UE. Ediţia din acest an a Monitorului educaţiei şi formării marchează zece ani de la începerea cadrului de cooperare al UE Educaţie şi formare 2020, convenit de toate statele membre în 2009, explică executivul european. Monitorul măsoară progresele înregistrate în fiecare stat membru în ceea ce priveşte atingerea ţintelor cadrului Educaţie şi formare 2020 şi oferă informaţii despre tratarea aspectelor legate de educaţie în cadrul procesului anual Semestrul european.

Monitorul ajută la identificarea domeniilor din sectoarele educaţiei, formării şi competenţelor pe care UE ar trebui să le finanţeze din viitorul buget pe termen lung al UE.