July 24, 2024

Cluj// Lucrări de întreținere pe trei drumuri din zona de munte

Consiliul Județean Cluj a demarat o serie de lucrări de întreținere curentă și periodică pe drumurile județene 108C (DN 1) – Mănăstireni, 103L (DJ 108C) – Mănăstireni – Râșca și 103K Râșca – Beliș (DN 1R).

Este vizat, astfel, traseul (DN 1) Mănăstireni – Râșca – Beliș (DN 1R), cu o lungime totală însumată de peste 23 de kilometri.

În ansamblu, lucrările vizează:

  • sectorul în lungime de 8 kilometri situat pe drumul județean 108C, între km 22+450 și km 30+450,
  • sectorul în lungime de 4,868 kilometri situat între pozițiile kilometrice 0+000 și 4+868 pe drumul județean 103L, respectiv
  • sectorul de la km 18+547 la km 28+683, în lungime de 10,136 kilometri, pe drumul județean 103K.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: Rolul acestor lucrări pe care le desfășurăm pe un traseu în lungime de peste 23 de kilometri este de a asigura o circulație în condiții optime, cu atât mai mult cu cât cele trei drumuri traversează o zonă de munte cu un foarte mare potențial turistic.”

Operațiunile constau în tratarea burdușirilor și a tasărilor, lucrări de întreținere a platformei drumului, respectiv a părții carosabile, aducerea la profil a acostamentelor, lucrări de asigurare a scurgerii apelor și a esteticii rutiere, curățarea șanțurilor, rigolelor și podețelor, înlăturarea mecanizată a pietrișului și criblurii de pe carosabil, tăierea lăstărișului și a vegetației din zona drumului, înlocuirea de podețe, întreținerea drumurilor laterale, precum și realizarea de șanțuri și rigole betonate, pe sectoare, pe raza localității Mănăstireni.

Durata maximă de execuție a lucrărilor este de 6 luni.