July 20, 2024

ANAF e cu “ochii” pe cei care inchiriaza apartamente pentru Electric Castle si Untold!

Persoanele care isi inchiriaza apartamentele pe durata Electric Castle si Untold au obligatia declararii veniturilor, iar site-urile de anunturi si paginile de socializare sunt, evident, atent monitorizate.

ANAF vizează în special apartamentele închiriate pe durata ”evenimentelor culturale care vor avea loc în municipiul Cluj-Napoca, sau cu alte ocazii, au obligaţia să înregistreze contractul din închiriere la organul fiscal, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractul între părţi. O dată cu înregistrarea contractului se depune şi declaraţia privind venitul estimat/normă de venit.

Sunt considerate venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi veniturile obţinute de către proprietar din închirierea camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv.

În cazul în care bunul închiriat este deţinut în comun, contractul se va înregistra de către fiecare coproprietar la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul”.

Sursa: stiridecluj.ro