December 2, 2023

Serviciul de salubrizare revine in Consiliul Local Floresti. Vezi continutul celor 19 Proiecte de Hotarari din sedinta de joi, 20 iulie!

Consiuliul Local  Floresti se reuneste saptamana viitoare, joi, 20 iulie, ora 16.00. Pe ordinea de zi sunt trecute un numar de 19 proiecte de hotarari, dintre care 11 sunt “PUZ-PUD-uri”.

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie bugetară pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare a Comunei Floreşti la data de 30.06.2017.

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Florești și din serviciile publice și aparatul permanent din subordinea Consiliului local al comunei Florești.

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea procentului indemnizației consilierilor locali pentru participarea la ședintele Consiliului local.

5. Proiect de hotărâre privind constituirea nominală Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor privind organizarea concursului/examenului pentru ocuparea postului de consilier juridic în cadrul Aparatului permanent al Consiliului local al comunei Florești, jud. Cluj.

6. Proiect de hotărâre privind asigurarea şi păstrarea curăţeniei pe teritoriul comunei Floreşti, buna gospodărire a acesteia şi respectarea normelor de igienă la nivelul comunei.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei locale cu privire la la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, a caietului de sarcini, a modelului de acord cadru si a modelului de contract subsecvent de prestări servicii de salubrizare pe raza Comunei Floresti, a documentatiei de atribuire si a studiului de fezabilitate pentru realizarea unei statii de transfer a deseurilor.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de autorizatii de taxi.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației – Elaborare P.U.D. – Construire imobil de locuinţe colective cu regim de înălţime S+P+2E – Floreşti, str. Sub Cetate 1, fn, beneficiar GHERMAN IOAN.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației – Elaborare P.U.D. – Construire imobil de locuinţe colective cu regim de înălţime D+P+2E, împrejmuire şi branşamente la utilităţi – Floreşti, str. Stejarului, fn, beneficiar SC ASTRALIS CONSTRUCT SRL.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației – Elaborare P.U.D. – Construire imobil de locuinţe colective cu regim de Elaborare P.U.D. – Construire ansamblu de locuinte colective P+E+M – Floreşti, str. Porii, fn, beneficiar HANDRU ELISABETA VIORICA, MARTA MARIA, MATHE ECATERINA, MOCAN VIOREL IOAN, MOCAN EUGEN, MOCAN GHEORGHE VASILE, POP MARIA .

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației – Elaborare P.U.D. – Construire imobil de locuinţe colective cu regim de înălţime P+2E, amenajare teren – Floreşti, str. Catanelor, fn, beneficiar SC HOUSE LUXURY SRL

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației – Elaborare P.U.D. – Construire 4 imobile de locuinţe colective cu regim de înălţime P+E+ER, împrejmuire şi branşamente la utilităţi – Floreşti, str. Tineretului, fn, beneficiar SC ARCDOM SRL

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației – Elaborare P.U.D. Construire 5 imobile de locuinţe colective cu regim de înălţime P+E+M, împrejmuire teren, amenajări exterioare, racorduri şi branşamentela utilităţi – Floreşti, str. Şesul de sus, fn, beneficiar SC EDIL VALENTINO SRL

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației – Elaborare P.U.D. – Construire 6 (şase) locuinţe individuale şi 2 (două) locuinţe cuplate cu regim de înălţimeP+E – Floreşti, sat Tauti, fn , beneficiar SC EXCLUSIVE EDIFICE SRL

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației – Elaborare P.U.D. şi constuire 5 imobile locuinţe colective D+P+E+ER – Floreşti, str. Sub Cetate fn, beneficiar SC TRANSINVEST SRL

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației – Elaborare P.U.D. – Construire imobil de locuiţe colective cu regim de înălţime P+2E, împrejmuire teren, racorduri şi branşamente la utilitaţi – Floreşti, str. Porii, fn, beneficiar STAN OVIDIU NELU.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației- Elaborare P.U.D. – Construire 4 (patru) imobile de locuinţe colective cu regim de înălţime P+E+M, împrejmuire teren şi branşamente utilităţi – Floreşti, str. Avram Iancu, nr. 50-52, beneficiar SC BRIOTEX SRL si SC LA RĂDUCU SRL .

19. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.48 din 6 aprilie 2017, privind
aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. –
CONSTRUIRE IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE
ÎNĂLȚIME D+P+3E+ER”, situate în localitatea Florești, str.Stejarului, nr.
128-129, beneficiar SC ARCA INVESTMENT SRL și SC GREEN
TRANS CONSTRUCT SRL

20. Diverse.