May 22, 2024

Trei HCL revocate si alte doua retrase pe ordinea de zi a sedintei de ieri a C.L. Floresti

Institutia Prefectului a solicitat revocarea a patru Hotarari de Consiliu Local aprobate in sedinta din 31 august 2017, pe motiv ca nu ar fi intrunit “transparenta decizionala in administratia publica”, iar consilierii locali s-au conformat, partial, dar nu fara discutii in contradictoriu in sedintele pe comisii. Una dintre Hotarari nu a mai putut fi revocata pentru ca ainceput sa-si produca efectele juridice. Este vorba despre :

  1. HCL nr.100/31.08.2017 – privind aprobarea regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare și instituirea taxei speciale de salubrizare.

Florentina Vaida si Eugen Jurco, consilieri ALDE, si-au retras proiectele de pe ordinea de zi.

Cum s-a votat in sedinta de ieri a C.L. Floresti:

1. Proiect de hotărâre privind creșterea eficienței informării publice asupra autorizării construirii de imobile, inițiator Jurco Eugen consilier local. – Retras

2. Proiect de hotărâre pentru definirea ca elemente prioritare de siguranță publică a spațiilor verzi, agrement, sportive, a parcurilor și a locurilor de joacă pentru copii, inițiatori Vaida Florentina și Jurco Eugen consilieri locali . – Retras

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru – ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE UN IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E” – loc. Floresti, str. Sub Cetate, FN, beneficiar Gherman Ioan, inițitor primar Șulea Horia-Petru. – Respins

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE UN IMOBIL DE LOCUINTE COLECTIVE D+P+2E – loc. Floresti, str. Stejarului, FN, beneficiar SC TENANGO SRL,inițitor primar Șulea Horia-Petru. – Aprobat

5. Proiect de hotărâre privina aprobarea documentației pentru ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE UN IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E+Er – loc. Floresti, str. Prof. Dumitru Mocanu, FN, beneficiar Lăpuște Iuliana Maria , inițitor primar Șulea Horia-Petru. – Respins

6. Proiect de hotărâre privina aprobarea documentației pentru ELABORARE P.U.Z. – CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 5 IMOBILE DE LOCUINTE COLECTIVE 2 IMOBILE CU REGIM DE INALTIME D+P+3E SI 3 IMOBILE CU REGIM DE INALTIME D+P+4E+Er – loc. Floresti, str. Somesului, FN , beneficiar SC TSI INVEST SRL,inițitor primar Șulea Horia-Petru. – Respins

7. Proiect de hotărâre privina aprobarea documentației pentru ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE UN IMOBIL DE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME D+P+2E+Er, IMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI – loc. Floresti, str. VALEA GARBOULUI, nr. 3, beneficiar DAN MARIANA ZOICA si BĂLAJ MIHAELA,inițitor primar Șulea Horia-Petru. – Aprobat

8. Procedură prealabilă formulată de către Instituția Prefectului Județul Cluj prin care se solicită revocarea HCL nr. 100/31.08.2017. – Nu a fost revocata

9. Procedură prealabilă formulată de către Instituția Prefectului Județul Cluj prin care se solicită revocarea HCL nr. 102/ 31.08.2017. – Revocat

  1. HCL nr. 102/31.08.2017 – privind înființarea Serviciului de gestionare al câinilor fără stăpân din comuna Florești județul Cluj.

10. Procedură prealabilă formulată de către Instituția Prefectului Județul Cluj prin care se solicită revocarea HCL nr. 103/ 31.08.2017. – Revocat

HCL nr. 103/ 31.08.2017 – aprobarea Regulamentului privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân din comuna Florești jud. Cluj.

11. Procedură prealabilă formulată de către Instituția Prefectului Județul Cluj prin care se solicită revocarea HCL nr. 104/ 31.08.2017. – Revocat

  1. HCL nr. 104/ 31.08.2017 – privind delegarea pe termen mediu al Serviciului de Gestionare a câinilor fără stăpân, numai către persoane juridice, asociații sau fundații care desfășoară activități în domeniul protecției animalelor.

P.S. Urmatoarea sedinta cu caracter EXTRAORDINAR va avea aloc luni, 30 octombrie, ora 11.00!