April 15, 2024

Statul roman ofera teren gratuit tinerilor care vor sa-si construiasca o casa!

Tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani pot solicita primariilor din mediu rural de care apartin atribuirea unei suprafete mai mari de teren, de pana la 1000 mp, pe care isi vor putea construi o locuinta proprietate personala scrie ClujMedia.

casa de la statPrin Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala a fost reglementat regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu varsta de pana la 35 de ani, a unui teren aflat in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale, pentru construirea unei locuinte proprietate personala.

Aceste reglementari au fost insa, modificate, prin Legea nr. 342/2013 pentru modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, publicata in Monitorul Oficial nr. 809, din 19 decembrie 2013.

Actul normativ stabileste ca suprafetele de teren care pot fi atribuite tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala vor fi cuprinse intre 250 mp si 1.000 mp in comune si satele apartinatoare unitatilor administrativ-teritoriale. Aceasta in conditiile in care, pana acum, limita maxima a fost de 500 mp.

Mai precis, prevederile legale stipuleaza urmatoarele: “Suprafetele de teren care pot fi atribuite tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, potrivit prevederilor art. 1, vor fi cuprinse intre 150 m2 si 300 m2 in municipii si sectoarele municipiului Bucuresti, intre 250 m2 si 400 m2 in orase si intre 250 m2 si 1.000 m2 in comune si satele apartinatoare unitatilor administrativ-teritoriale”.

Potrivit deputatului PNL Paul Victor Dobre, initiatorul proiectului, modificarea vine ca urmare a numeroaselor reclamatii venite din partea aplicantilor din mediul rural care au sesizat ca suprafata maxima (500 mp) stabilita prin lege este insuficienta in mediul rural deoarece locuinta, anexele gospodaresti, caile de acces si zona de protectie intre vecini insumeaza intreaga suprafata de teren atribuita.

“Avand in vedere ca in mediul rural constructiile (locuintele, anexelor pentru animale, furaje, lemne, adaposturi pentru animale) se fac pe orizontala, este necesara atribuirea unei suprafete mai mari de teren”, se arata in expunerea de motive. In plus, potrivit deputatului, inclusiv analiza efectuata din punct de vedere cadastral si funciar arata ca gospodariile tip din mediul rural sunt de minim 1000 mp.

Ce conditii trebuie indeplinite pentru a primi teren de la stat

Potrivit Legii nr. 15/2003, tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani pot solicita atribuirea unei suprafete de teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala. Mai exact, atribuirea terenului se va face in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei proprietate personala, in limita suprafetelor disponibile, prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti in care este situat terenul.

Suprafetele de teren care pot fi atribuite tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, potrivit prevederilor art. 1, vor fi cuprinse

  • intre 150 mp si 300 mp in municipii si sectoarele municipiului Bucuresti
  • intre 250 mp si 400 mp in orase
  • intre 250 mp si 500 mp in comune si satele apartinatoare unitatilor administrativ-teritoriale (asa cum am aratat anterior, aceasta prevedere va fi modificata in curand, n.red.)

De aceasta facilitate beneficiaza, o singura data, tinerii care au varsta de pana la 35 de ani si indeplinesc urmatoarele conditii:

  • au implinit varsta de 18 ani;
  •  la data depunerii cererii, precum si la data rezolvarii acesteia nu au avut sau nu detin in proprietate o locuinta ori un teren destinat construirii unei locuinte proprietate personala, atat in localitatea in care se solicita atribuirea in folosinta a unui teren, cat si in alte localitati.

Ce documente trebuie depuse si care e procedura de atribuire a terenului

Cererea pentru atribuirea terenului se depune la sediul consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale in care solicitantul isi are domiciliul si va fi insotita de urmatoarele documente:

  • copie de pe certificatul de nastere;
  • copie de pe actul de identitate;
  • declaratia solicitantului, pe propria raspundere, ca nu detine sau ca nu a detinut in proprietate o locuinta ori un teren destinat construirii unei locuinte;
  • declaratia parintilor solicitantului, pe propria raspundere, ca nu detin sau ca nu au detinut in proprietate, in ultimii 10 ani, un teren in suprafata mai mare de 500 mp in mediul urban si de 5.000 mp in mediul rural, indiferent de localitatea in care este situat terenul.

Atentie! Nedeclararea de catre solicitant ca detine sau a detinut in proprietate o locuinta ori un teren pe care se poate construi o locuinta constituie infractiunea de fals in declaratii si se pedepseste potrivit prevederilor Codului penal.

Dosarul cuprinzand cererea de atribuire a terenului si actele mentionate se analizeaza de consiliul local, care se va pronunta asupra acesteia, prin hotarare.

In cazul in care consiliul local decide aprobarea cererii, punerea in aplicare a hotararii consiliului local de atribuire in folosinta gratuita a terenului pentru construirea unei locuinte se face de catre primar, in termen de 15 zile de la data aprobarii de catre consiliul local, pe baza de proces-verbal.

Ulterior, beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinte proprietate personala este obligat sa inceapa constructia locuintei in termen de un an de la data atribuirii terenului si sa o realizeze cu respectarea tuturor prevederilor legale in domeniul executarii lucrarilor de constructii.

Important! In cazul nerespectarii conditiilor impuse de lege, beneficiarului i se poate retrage, prin hotarare a consiliului local, dreptul de folosinta asupra terenului atribuit.

In plus fata de facilitatile oferite de stat, reglementarile in vigoare stabilesc ca tinerii beneficiari pot accesa credite in conditiile Legii locuintei nr. 114/1996 pentru a-si putea construi locuinte proprietate personala pe terenul atribuit.

Dupa finalizarea construirii locuintei, consiliul local poate hotari, la solicitarea proprietarului locuintei, vanzarea directa catre acesta a terenului respectiv. “Pretul de vanzare se stabileste prin expertiza tehnica, intocmita de un expert evaluator autorizat si aprobata de consiliul local”, se precizeaza in Legea nr. 15/2003.

sursa: avocatenet