May 22, 2024

Se doreste stabilirea/ marirea taxei de acces pe drumurile comunale pentru autovehiculele și utilajele de mare tonaj

Pe Ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Floresti, programata pentru data de 25 august, orele 16.00, sunt trecute 25 de Proiecte de Hotarari. La punctul 22 intalnim “Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pentru eliberarea autorizației de liber acces pe drumurile comunale de pe raza comunei Florești , județul Cluj, pentru autovehiculele și utilajele de mare tonaj”, iar din informatiile noastre aceasta ar urma sa fie marita. In prezent, taxa este de doar 10 lei per 24 ore!

consiliu local 2016 2020 046

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Florești .

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat pe anul 2016.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară la data de 30 iunie 2016.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor , procedurilor, atribuțiilor specifice funcției de administrator public al comunei Florești.

5. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate al comunei Florești asupra imobilului cu destinația drum, cu suprafața de 2782 mp, CF 53036 Florești , cad.53036 și asupra imobilului cu destinația drum, cu suprafața de 1287 mp, CF 55117 Florești, cad. 55117.

6. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului – drum înscris în CF 71877 Florești, cadastral 71877, cu suprafața de 859 mp și oferta de donație a imobilului – drum înscris în CF 64190 Floresti, cadastral 64190, cu suprafata de 1000 mp.

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Florești, jud.Cluj în Adunarea Generală a Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș- Tisa.

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Florești în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes public local ” Drum de legătură varianta Sud -Comuna Florești , județul Cluj” situat în comuna Florești și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor cu suprafața totală de 43.990 mp. reprezentând teren identificate în cărțile funciare .

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea Extindere conductă gaze naturale, situată în comuna Florești, Strada Pădurii FN, având ca beneficiar pe Căpușan Nicolae.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUZ “Construire cinci imobile de locuințe colective cu regim de înălțime S+P+2E+M” situate în localitatea Florești, Strada Tăuțilui FN, având ca beneficiari pe SC CĂRĂUȘUL CONSTRUCT SRL, Schiau-Tofan Cosmin Dan, Schiau-Tofan Nicoleta Speranța si Rus Ioan Petru.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea Constuire stație de pompare apă potabilă, situată în comuna Florești, Strada Pădurii FN, având ca beneficiar pe Chirilă Horațiu.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUD “Extindere și etajare imobil existent de la P+1E la D+P+1E+M” situate în comuna Florești, Strada Avram Iancu Nr. 28, având ca beneficiari pe DREFI ASSAD și DREFI MIRELA.

14. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea documentației pentru lucrarea Extindere conductă gaze naturale, branșament și reamplasare branșament existent, situată în comuna Florești, Strada Tăuțului FN, având ca beneficiar pe Merca Rareș Liviu

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUZ “Parcelare teren și construire locuințe individuale D+P+1E – P+1E și imobil cu funcțiune mixtă (comerț, servicii și locuire D(S)+P+1E+Er)” situate în comuna Florești, Strada Răzoare FN, având ca beneficiari pe SC RMS INVEST SRL și SC ENGIL HOLDING SRL

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUZ “Construire două imobile de locuințe colective cu regim de înălțime P+3E” situate în localitatea Florești, Strada Sub Cetate FN (Corelat cu PUZ avizat cu HCL Nr. 63/2015), având ca beneficiari pe Rusu Augustin, Rusu John, Stan Elena Elvira, Rusu Emil, Maja Maria, Maja Ioan, Maja Adela, Rusu Mircea Octavian, Rusu Călin Adrian, Rusu Gelu Dan

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUZ “Construire complex industrial și de servicii, patru hale cu regim de înălțime P-P+2 prin extindere și modificare PUZ aprobat cu HCL Nr. 84 din 10.05.2011, amenajări exterioare, racorduri și branșamente” situate în comuna Florești, Sat Luna de Sus DN 1, KM 8, având ca beneficiari pe SC IBERTRUCK SRL

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de autorizații de taxi.

19. Proiect de hotărâre privind instituirea unei comisii speciale de analiză și verificare asupra deficiențelor în privința dimensionării canalizării pe unele străzi din comuna Florești.

20. Proiect de hotărâre privind asumarea de către consiliul local a prevederilor și obligațiilor rezultate din HCL nr. 80/2015 și HCL nr. 138/2015.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de servicii de asistență, consultanță și reprezentare juridică a UAT Florești

22. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pentru eliberarea autorizației de liber acces pe drumurile comunale de pe raza comunei Florești , județul Cluj, pentru autovehiculele și utilajele de mare tonaj.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării multianuale a obiectivului ” Construire Sală de Sport, comuna Florești, județul Cluj”.

24. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de finanțare pentru proiectul Rețea de stații self service de închiriere biciclete, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului în vederea asigurării funcționării acestuia până la data de 01.11.2016.

25. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 144/15.10.2015, referitoare la modificarea listei de investiții pe anul 2016, finanțate prin credit bancar.

26. Diverse.