April 24, 2024

SC Quatro Eco Salub revine pentru a “n” oara pe Ordinea de Zi a C.L Floresti

Pe Ordinea de zi a primei sedinte din acest an de Consiliu Local Floresti, programata pentru ziua de joi 19 ianuarie, ora 16.00, sunt trecute un numar de 8 Proiecte de Hotarari, dintre care doua privesc situatia juridica/finaciara a SC Quatro Eco Salub.

catalin-bogdan-foto

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităților de învățământ care funcționează pe raza comunei Florești în anul școlar 2017 -2018.

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii de acordare de finanţări nerambursabile din bugetul local al comunei Floreşti, pentru anul 2017, în domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv al societăţii Quatro Eco Salub S.R.L., operator public regional de salubritate autorizat ANRSC, deţinut de comunele Floreşti, Gilău, Căpuşu Mare şi Măguri Răcătău și anume majorarea capitalului social al societății.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu pentru transformarea societăţii Quatro Eco Salub S.R.L din SRL în SA.

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea desfășurării activității și modul de finanțare a personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Florești, din cadrul Serviciului Public Local de Asistență Socială și Medicină Școlară.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea excedentului bugetar al comunei Florești din anul 2016.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea Elaborare PUZ – Construire 4 imobile de locuințe colective cu regim de înălțime P+2E+ER, împrejmuire și branșamente la utilități”, situate în localitatea Florești, str. Urușagului, f.n, având ca beneficiar pe SC I&I CONDOR SOLUTION SRL

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență fam. Lonean Maria, dom. în comuna Florești, str. Avram Iancu nr. 351.

9. Diverse.