April 19, 2024

Rezoluția de la Cluj a istoricilor români! Istoria să fie disciplină obligatorie la examenele de capacitate şi bacalaureat

Congresul Național al Istoricilor Romȃni (CNIR), organizat de către Universitatea Babeș-Bolyai, Comitetul  Național al Istoricilor din Romania, Academia Romȃnă, filiala Cluj-Napoca și Centrul de Studii Transilvania s-a desfășurat în perioada 25-28 august. La manifestare au participat aproximativ 450 de istorici-profesori, cercetători științifici, muzeografi și iubitori de istorie din diverse centre academice ale României. La lucrările congresului au participat și istorici din Republica Moldova, Ucraina, Marea Britanie, Serbia, Ungaria, Austria sau Italia.

ubb_16

Atât acad. prof. univ. Ioan-Aurel Pop, rectorul Universității Babeș-Bolyai, cât și acad. prof. dr. Dan Berindei, președintele Secției de Științe Istorice și Arheologie al Academiei Române au subliniat importanța studiului istoriei în societate atât ca domeniu de cercetare, cât și ca disciplină de învățământ.

Lucrările congresului s-au desfășurat pe 47 secțiuni, 19 mese rotunde și 4 postere. În cadrul sesiunilor și a meselor rotunde au fost abordate noi aspecte metodologice și o varietate de teme privind istoria politică, economică, socială, istoria comunităților românești din afara granițelor, istoria elitelor, a Primului Război Mondial, demografie istorică, istoria Holocaustului și a comunităților evreiești din România, istoria comunismului, istorie ecleziastică etc.

Congresul, care a reunit specialiști proveniți din spații geografice și intergeneraționale diferite, a prilejuit ample dezbateri științifice privind problemele cu care se confruntă cercetarea istorică românească. S-a apreciat că istoriografia a făcut, după 1989 progrese semnificative dar sunt multe aspecte care se cer remediate sau dezvoltate. În urma schimbului de experiență în cercetarea și predarea istoriei, transmis în zilele Congresului de la profesori și cercetători consacrați la tineri cercetători, masteranzi și doctoranzi, s-a subliniat necesitatea aplicării unor noi metode și tehnici de lucru în cercetarea istorică.

Au fost discutate aspecte precum statutul personalului de cercetare și a celui didactic din învățământul preuniversitar și universitar, nevoia acordării unei finanțări corespunzătoare din partea organismelor abilitate ale statului. O atenție specială trebuie să fie acordată formării cadrelor tinere, după cum se impune multiplicarea trimiterilor la stagii de documentare și perfecționare în străinătate a resursei umane din domeniul istoriografiei.

Istoricii din România insistă pentru schimbarea ponderii istoriei în curricula şcolară, cel puţin două ore, la gimnaziu şi liceu, indiferent de profil, precum şi obligativitatea acestei discipline la examenele de capacitate şi bacalaureat.

Invitatul special al Congresului a fost prof. univ. dr. Martyn Rady de la University College London, School of Slavonic and East European Studies.

Sursasi Foto: citynews.ro