May 21, 2024

Proiectul de buget pe 2018 se discuta joi, 8 februarie, in sedinta de C.L. Floresti

Primarul Horia Sulea a convocat pentru ziua de joi, 8 februarie, Consiliul Local cu 14 proiecte de hotarari pe ordinea de zi. Cel mai important proiect este cel privind aprobarea bugetului local pe anul in curs.

Iata cum se prezinta ordinea de zi a sedintei de C.L. Floresti, joi 8 februarie:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2018.
2. Proiect de hotărâre privind demararea unei proceduri de achiziție în vederea atribuirii contractului de achiziție publică ” Serviciul de mentenanță aferentă serviciului de iluminat public din comuna Florești “.
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii de acordare de finanţări nerambursabile din bugetul local al comunei Floreşti , pentru anul 2018, în domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială.
4. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a terenului aferent imobilelor de tip ANL în vederea extinderii suprafeței construcției.
5. Proiect de hotărâre privind privind însușirea documentației cadastrale pentru alipirea imobilelor situate în localitatea Florești, jud. Cluj, înscrise în C.F. nr. 58.417 si nr.75.108 Florești
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes public local„Drum de legătură varianta SUD – Comuna Florești, judeţul Cluj” şi înscrierea, după perfectarea operaţiunilor legale, într-o nouă coală de Carte Funciară a imobilelor expropriate in suprafata de 8.539 mp , reprezentând teren identificat în carţile funciare .
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. CONSTRUIRE 4 IMOBILE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+Ds+P+4E, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” – situate în localitatea Florești, str.ȘESUL DE SUS F.N., beneficiar SC TIV CONSTRUCT SRL
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E”, situat în localitatea Florești, str. Sub Cetate, F.N , beneficiar GHERMAN IOAN.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. – ANSAMBLU REZIDENȚIAL ȘI FUNCȚIUNI CONEXE (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR, COMERȚ, SERVICII PROFESIONALE) RACORDURI UTILITĂȚI, BRANȘAMENTE ȘI OPERAȚIUNI NOTARIALE” -, situat în localitatea Florești, str. Răzoare , F.N., beneficiar Mureșan Ioan, Mureșan Alexandrina- Iulia, Moldovan Eugemia, Moldovan Romul- Iuliu, Jakab Maria.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea ” Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+6E, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE” situate în localitatea Florești, str. Avram Iancu, F.N., beneficiar Duca Răzvan și asociații.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea ” Elaborare P.U.D. – CONSTRUIRE 3 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI DOTĂRI D+P+2E, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE INTERIOARĂ, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, OPERAȚIUNI NOTARIALE (DEZMEMBRARE)”, situate în localitatea Florești, str. Teilor, F.N., beneficuiar SC GENERAL INVEST TEAM SRL, SC DDTM BUILDING SRL.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea ” Elaborare P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E+M, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”, situat în localitatea Florești, str. Stejarului, nr. 41E, beneficiar SC DATIAN INVEST SRL.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea docuentației pentru lucrarea ” „Elaborare P.U.Z. – ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E+M”,situat în localitatea Florești, str. Cetății , F.N., beneficiar SC GISHA IMPEX 2000 SRL.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea ” Elaborare PUD – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚII COMERCIALE D+P+2E”, situat în localitatea Florești, str. Teilor, F.N, beneficiar SC RATSPEX CONSTRUCT SRL.
15. Diverse.