April 12, 2024

Primarul Florestiului vine cu precizari vis-a-vis de PUG!

Raportat la o serie de articole de presă ce prezintă tendențios jumătăți de adevăr, făcând imens rabat de la o minimă informare și dând dovadă de un înalt nivel de neprofesionalism, primarul comunei Florești, Horia Șulea, dorește să aducă o serie de lămuriri privind situația urbanistică de la nivelul comunei.


1. Inspectoratul de Stat în Construcții a încheiat la data de 26.02.2018 un proces verbal în care opina că nu avem PUG valabil și că nu mai putem elibera autorizații de construire.
2. Primăria Florești a atacat în instanță respectivul proces verbal, un dosar fiind descvhis pentru SUSPENDAREA respectivului proces verbal (1073/117/2018) și un dosar fiind deschis pentru ANULAREA respectivului proces verbal (1790/117/2018).
3. În Dosarul 1073/117/2018 Tribunalul Cluj a decis, la data de 16.05.2018, SUSPENDAREA DE ÎNDATĂ a executării procesului-verbal de control încheiat la data de 26.02.2018 de către Inspectoratul de Stat în Construcții, până la pronunţarea instanţei de fond.
4. În recurs, Curtea de Apel Cluj a decis la data de 22.08.2018, casarea sentinței Tribunalului și a respins cererea de SUSPENDARE.
5. Între cele două sentințe ale Justiției, la data de 21.06.2018, Guvernul emite Ordonanța de urgență nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene – act publicat în Monitorul Oficial al României și intrat în vigoare la data de 25.06.2018.
OUG respectiv stipulează la Art 1 cu referire la Legea 350/2001: La articolul 46, alineatul (13) va avea următorul cuprins: (13) Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungește, pe bază de hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, cu condiția inițierii demersurilor de elaborare/actualizare a planului urbanistic general înainte de expirarea termenului de valabilitate.”
6. Comuna Florești a inițiat demersurile de elaborare/actualizare PUG nou cu mult înaintea expirării termenului de valabilitate a PUG vechi, așa că pe data de 12.07.2018 Consiliul Local Florești se conformează prevederilor OUG 51/2018 ce modifică Legea 350/2001 și votează cu 14 voturi pentru, un vot împotrivă și trei abțineri HCL 100/2018, prin care se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a PUG comuna Floerști până la intrarea în vigoare a noului PUG. Acest act al Deliberativului local nu a fost contestat de absolut nimeni, sub nici o formă, ca urmare el fiind legal și producând efecte.

Raportat la toate acestea, decizia Curții de Apel Cluj își pierde însemnătatea, întrucât la data emiterii sentinței, 22 august, comuna Florești avea deja un PUG în vigoare grație OUG 51/2018 coroborat cu HCL 100/2018. Deosebit de importantă rămâne sentința Tribunalului, care a decis la 16 mai SUSPENDAREA de îndată a procesului verbal al ISC, acesta practic neavând valoare și neproducând efecte până la sentința Curții de Apel.
Dincolo de toate acestea, rămâne procesul privind ANULAREA procesului verbal al ISC, dosar care este pe rol, dar care deja și el are o însemnătate redusă.
În concluzie, la Biroul Urbanism din Primăria Florești, activitatea se desfășoară în condiții de normalitate, în absolută legalitate și fără nici un fel de semne de întrebare cu privire la valabilitatea PUG. Actele, inclusiv dar nu exlusiv, autorizațiile de construire, se eliberează în perfectă legalitate și normalitate.
În acest moment, la nivelul comunei Florești avem un PUG în vigoare, consfințit de OUG 51/2018 și HCL 100/2018, PUG valabil până la data în care noul PUG va intra în vigoare.