May 18, 2024

Primăria Florești subvenționează abonamentele CTP, oferind abonamente gratuite elevilor. Program prelungit!

Ca în fiecare an, și în această toamnă Primăria Florești subvenționează abonamentele CTP, oferind abonamente gratuite elevilor și studenților.

Primăria va elibera o adeverință, în baza căreia se va obține gratuitatea.

De notat faptul că începând cu această toamnă abonamentele vor fi electronice, tip cartelă.

Foto titularului se va realiza pe loc. în cazul în care titularul nu e prezent, e nevoie de o fotografie a sa pentru a fi scanată.

Până spre mijlocul lunii octombrie, în incinta Primăriei, la parter, va funcționa și un ghișeu special CTP, care va elibera abonamentele electronice.

După această perioadă, solicitanții se vor deplasa la un ghișeu specializat CTP, care eliberează abonamente electronice.

IMPORTANT!

Pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor floreștenilor, în perioada 10-20 septembrie se va prelungi programul ghișeului Registratură/abonamente, astfel:

Luni-Joi: 8.30-18, Vineri: 8.30-14.

De asemenea, în aceeași perioadă și în același interval orar va funcționa cu orar prelungit și Caseria pentru încasarea taxelor și impozitelor locale.

Acte necesare pentru Adeverință abonamente CTP gratuite, subvenționate de Primăria Florești:

1. Elevii claselor 0-VIII de la școlile ajutătoare, învățământ integrat, școli de muzică, arte platice, coregrafie, sport, clase cu predare intensivă a limbilor străine, minorităților etnice care învață în școlile cu predare în limba lor maternă
– Copie după actul de identitate cu domiciliul stabil în Florești, al elevului / părintelui
– Copie certificat de naștere copil
– Adeverință de la școală din care să rezulte că urmează o școală ajutătoare, învățământ integrat, școli de muzică, arte plastice, coregrafie, sport, clase cu predare intensivă a limbilor străine, o școală cu predare în limba maternă – minoritățile etnice
– Cerere tip (se obține de la Registratură)

2. Elevii din clasele IX-XII
– Copie după actul de identitate cu domiciliul stabil în Florești, al elevului
– Adeverință de la școală
– Cerere tip (se obține de la Registratură)

3. Studenții cu vârsta de până la 26 ani la forma de învățământ ZI
– Copie după actul de identitate cu domiciliul stabil în Florești, al studentului
– Adeverință de la facultate din care să rezulte că urmează forma de învățământ ZI
– Cerere tip (se obține de la Registratură)

4. Elevii școlilor postliceale forma de învățământ buget, cursuri de zi
– Copie după actul de identitate cu domiciliul stabil în Florești, al elevului
– Adeverință de la școală din care să rezulte că urmează forma de învățământ BUGET
– Cerere tip (se obține de la Registratură)

5. Elevii școlilor de pe raza UAT Florești, care desfășoară o activitate extracuriculară în municipiul Cluj Napoca
– Copie după actul de identitate cu domiciliul stabil în Florești, al elevului / părintelui
– Adeverință care să ateste faptul că desfășoară o activitate extracuriculară în municipiul Cluj Napoca
– Adeverință de la școală
– Cerere tip (se obține de la Registratură)

6. Elevii altor unități școlare care desfășoară o activitate extracuriculară în comuna Florești
– Copie după actul de identitate, al elevului / părintelui
– Adeverință care să ateste faptul că desfășoară o activitate extracuriculară în municipiul comuna Florești
– Adeverință de la școală
– Cerere tip (se obține de la Registratură)

7. Elevii orfani precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială
– Copie după actul de identitate cu domiciliul stabil în Florești
– Adeverință de la școală
– Copie după certificatul de deces al părintelui / copie sentință judecătorească
– Cerere tip (se obține de la Registratură)

8. Sportivii legitimați, ai cluburilor sportive din comuna Florești
– Legitimație vizată de Federația sau Asociația Județeană
– Copie după actul de identitate
– Tabel nominal întocmit de clubul sportiv la care activează, care va cuprinde: nume și prenume, CNP, număr legitimație – semnat de conducerea clubului și vizat de federația sau asociația județeană de care aparține clubul

9. Elevii școlilor de pe raza comunei Florești cu domiciliul în Cluj Napoca
– Copie după actul de identitate, elev/părinte
– Adeverință de la școală
– Cerere tip (se obține de la Registratură)