June 12, 2024

Primaria Floresti promoveaza un Proiect de Hotarare pentru recuperarea unui prejudiciu de 433.909 lei// Vezi de la cine isi va recupera prejudiciul!

Consiliul Local Floresti este convocat pentru ziua de miercuri, 29 martie a.c., orele 15.00, in cadrul unei sedinte cu caracter ordinar. Pe Ordinea de zi sunt trecute 16 proiecte de hotarari.

Cel mai interesant proiect supus dezbaterii si votului il regasim la punctul 14 al Ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării unei acțiuni în repararea prejudiciului constatat în dosarul penal nr. 1785/211/2018 a Judecătoriei Cluj-Napoca” 

“CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORESTI, JUDETUL CLUJ, întrunit în ședința ordinară din data de …. martie 2022 (N.RED. 2023, nu 2022!!!),

Luând în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea promovării unei acțiuni în repararea prejudiciului constatat în dosarul penal nr. 1785/211/2018 a Judecătoriei Cluj-Napoca, inițiat de către d-nul primar Bogdan-Nicolae Pivariu,

Având în vedere Sentința penală nr. 2014/27.12.2019 pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca, definitivă prin Decizia penală nr. 612/23.04.2021 pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1785/211/2018,

În conformitate cu prevederile art. 27 și 28 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală,

Analizând referatul nr. 31767/23.03.2023, întocmit de primarul comunei Florești Pivariu BogdanNicolae, în calitate de inițiator,

În temeiul art. 129 și 139 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Art. 1. Se aprobă promovarea unei acțiuni în repararea prejudiciului constatat în dosarul penal nr. 1785/211/2018 a Judecătoriei Cluj-Napoca, în sumă totală de 433.909,99 lei cu TVA, conform tabelului anexat prezentei.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Florești.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al Comunei Florești, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Florești, Prefectului județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet www.floresticluj.ro.

REFERAT de SPECIALITATE

Menționez că aprobarea acestui proiect se impune datorită calității Comunei Florești de parte vătămată în dosarul penal nr. 1785/211/2018, însă care în urma adoptării HCL 68/18.04.2019, comuna Florești nu s-a constituit ca parte civilă în dosarul penal, acțiunea civilă fiind lăsată nesoluționată.

Astfel, în timpul procesului, instanța a constatat producerea unui prejudiciu în valoare de 433.909,99 lei cu TVA al bugetului Comunei Florești, coroborat cu faptul că acțiunea civilă a rămas nesoluționată, se impune promovarea unei acțiuni civile pentru repararea prejudiciului constatat.

Analizând cele expuse propun aprobarea unei hotărâri privind aprobarea promovării unei acțiuni în repararea prejudiciului constatat în dosarul penal nr. 1785/211/2018 a Judecătoriei Cluj-Napoca.

În urma analizei proiectului de hotărâre nr. 45/23.03.2023 privind aprobarea promovării unei acțiuni în repararea prejudiciului constatat în dosarul penal nr. 1785/211/2018 a Judecătoriei Cluj-Napoca, în conformitate cu prevederile art. 136 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, constatăm următoarele:

Conform dispozițiilor art. 27 alin. (1) din Codul de Procedură Penală:

„(1) Dacă nu s-au constituit parte civilă în procesul penal, persoana vătămată sau succesorii acesteia pot introduce la instanţa civilă acţiune pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracţiune.”

Coroborate cu prevederile art. 28 alin. (1) Cod Procedura Penală:
„(1) Hotărârea definitivă a instanţei penale are autoritate de lucru judecat în faţa instanţei civile care judecă acţiunea civilă, cu privire la existenţa faptei şi a persoanei care a săvârşit-o. Instanţa civilă nu este legată de hotărârea definitivă de achitare sau de încetare a procesului penal în ceea ce priveşte existenţa prejudiciului ori a vinovăţiei autorului faptei ilicite.”

Având în vedere calitatea UAT Comuna Florești de persoană vătămată în dosarul nr. 1785/211/2018, precum și faptul că UAT Comuna Florești nu s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal, se impune promovarea unei acțiuni civile pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune.

Prejudiciul constatat în urma cercetărilor penale efectuate în cauză, precum și în cuprinsul Sentinței penale nr. 2014/27.12.2019 pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca, definitivă prin Decizia penală nr. 612/23.04.2021 pronunțată de Curtea de Apel Cluj, este în sumă de 433.909,99 lei cu TVA, astfel, se impune
recuperarea în integritate a acestei sume de la persoanele responsabile.

Analizând cele expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea promovării unei acțiuni în repararea prejudiciului constatat în dosarul penal nr. 1785/211/2018 a Judecătoriei Cluj-Napoca este conform prevederilor legale invocate și poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.”

In concluzie, Primaria Floresti ii va actiona in instanta pe fostii primari Ioachim Vancea (2004-2008, 2008-2012), Horia Sulea (2012-2016, 2016-2020) si Florin Zanc (director executiv), care, in urma procesului, au fost condamnati fiecare la trei ani de inchisoare cu suspendare.

Cel mai probabil, Curtea de Conturi i-a impus actualei administratii locale redactarea acestui proiect de hotarare, respectiv de deschidere a unui proces pentru recuperarea prejudiului constatat.

Iata cum se prezinta Ordinea de zi a sedintei de C.L. Floresti, 29 martie: