May 22, 2024

Prefectul Clujului i-a spus “pas” lui Seplecan

Mihai Seplecan, fostul președinte al Consiliului Județean (CJ) Cluj, debarcat la sfârșitul lunii decembrie 2015 de la conducerea forului administrativ județean, nu își va recăpăta funcția pierdută.

seplecan 3

Conform ziuadecj.realitatea.net, Prefectul Gheorghe Vușcan a verificat legalitatea celor două hotărâri de CJ adoptate la finele anului trecut, prin care fostul șef al județului și-a pierdut funcția, stabilind că acestea îndeplinesc condițiile legii.

“În ceea ce priveşte Hotărârea nr.301/21.12.2015 privind eliberarea din funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj a domnului …, s-a constatat că aceasta este adoptată cu respectarea prevederilor art. 94 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 rep., cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.101 alin. 3 din acelaşi act normativ şi ale art. 18 alin. 4 din Legea nr. 393/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, necesitatea convocării unei şedinţe extraordinare cu acest punct pe ordinea de zi rezultă din motivele invocate de consilierii judeţeni iniţiatori ai proiectului de hotărâre şi se circumscrie prevederilor tezei I din art. 94 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 rep., cu modificările şi completările ulterioare („ … ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului …”). Motivele invocate pot justifica iniţierea unui astfel de demers, deoarece forul deliberativ este suveran în aprecierea oportunităţii motivelor care fac necesară adoptarea unei astfel de hotărâri, care reflectă, în fapt, voinţa majorităţii, respectiv a 2/3 din numărul consilierilor în funcţie, mandatul de preşedinte al consiliului judeţean putând fi retras în aceleaşi condiţii în care a fost încredinţat, legea referindu-se tocmai la încetarea mandatului înainte de termen. În consecinţă, caracterul urgent al adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 301/2015, într-o şedinţă extraordinară, este motivat şi justificat”, au transmis reprezentanții Prefecturii, prin intermediul unui comunicat de presă.

Același lucru a fost stabilit și în cazul hotărârii de CJ prin care consilierul județean liberal Marius Mânzat a fost numit în funcția de președinte al forumului administrativ județean în locul șefului proaspăt demis.

“În ceea ce privește Hotărârea nr. 303/ 21.12.2015 privind alegerea președintelui Consiliului Județean Cluj în locul de președinte vacantat prin eliberarea din funcție a domnului …, am constatat că hotărârea supusă controlului de legalitate este adoptată cu respectarea prevederilor art. 94 alin. 4, art. 43 alin.1 teza ÎI, precum și ale art.101 alin.1 și 2 din Legea nr. 215/ 2001 rep., cu modificările și completările ulterioare. Astfel, necesitatea suplimentării ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui Consiliului Județean Cluj este justificată, în condițiile în care funcția s-a vacantat urmare a adoptării HCJ nr.301/ 21.12.2015. În consecință, caracterul urgent al adoptării Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 303/ 2015, într-o ședință extraordinară cu convocare de îndată, prin suplimentarea ordinii de zi, este motivat și justificat.

În legătură cu speculaţiile conform cărora hotărârile mai sus menţionate ar fi fost adoptate în condiţii juridice similare cu cele din “cazul Oleleu”, precizăm că acestea nu se confirmă. Corectitudinea deciziilor luate de prefectul judeţului Cluj în vara anului 2014 a fost validată de două instanţe judecătoreşti”, se mai precizează în comunicatul remis.