Fri. Dec 9th, 2022

Pe Ordinea de zi a sedintei de C.L. Floresti au disparut beneficiarii PUZ-PUD-urilor

Premiera pe site-ul Primariei Floresti. Pe Convocatorul Ordinii de Zi a sedintei de Consiliu Local Floresti au aparut initiatorii proiectelor de hotarari care urmeaza a fi dezbatute in sedintele pe comisii si mai apoi in sedinta cu caracter ordinar, dar au DISPARUT BENEFICIARII PROIECTELOR de… dezvoltare pe verticala si orizontala// “PUZ-PUD”-uri.

Asa se prezinta Ordinea de Zi a sedintei de C.L. Floresti din data de 31 iulie 2019, ora 16.00.

ANEXĂ LA CONVOCATORUL NR.  48076  din 25.07. 2019

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Florești  din data de 20.06.2019

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare ordinare a Consiliului Local Florești  din data de 04.07.2019.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea proprietarilor imobilelor de tip ANL în vederea extinderii suprafeței construcției.

Iniţiator proiect: primar Șulea Horia-Petru

Comisia nr. 3                    Consilier juridic

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului „Grădina și livada anului”

Inițiator proiect : consilier local Abrudan Traian

Comisia nr. 1         Biroul fond funciar , registru agricol

Sef birou

Direcția economică

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea condițiilor de detaliu vizând suprafața minimă a parcelelor alocate construirii de locuințe individuale cu respectarea Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General Florești

Inițiator proiect: consilier local Cîmpian Sebastian

Comisia nr. 4 Biroul de urbanism

Arhitect șef

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfințării unui drum vicinal între drum Luna de Sus și DJ 107M spre Stolna.

Inițiator proiect Primar : Șulea Horia-Petru

Comisia nr. 1         Biroul fond funciar , registru agricol

Sef birou

7. Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutor financiar domnului Crișan Alin Alexandru

Inițiator proiect primar: Șulea Horia-Petru

Comisia nr. 2            SPLAS

Inspectori de  specialitate

8. Proiect de hotărâre privind regulamentului serviciului de salubrizare, a caietului de sarcini pentru activitatile de colectare, transport si depozitare a deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special, precum si a modelului de acord cadru si a modelului de contract subsecvent de prestări servicii de salubrizare pe raza Comunei Floresti si a documentatiei de atribuire

Inițiator primar: Șulea Horia-Petru

Comisia nr. 4      Compartiment achiziții

Consilier superior

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Floreşti, judeţul Cluj.

Inițiator proiect primar: Șulea Horia-Petru

Comisia nr. 2       Direcția economică

Director executiv

10. Proiect de hotărâre privind componenţa comisiei de contestație asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selectiei  beneficiarilor contractelor de finanţare nerambursabilă, din bugetul local al comunei Floreşti în domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială.

Inițiator proiect primar: Șulea Horia-Petru

Comisia nr. 3

Direcția economică

Director executiv

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.D. – CONSTRUIRE 4 IMOBILE DE LOCUINȚE AVÂND DOUĂ UNITĂȚI LOCATIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” – str. URUȘAGULUI, NR. 105

Inițiator proiect primar: Șulea Horia-Petru

Comisia nr. 4 Biroul de urbanism

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „REACTUALIZARE P.U.Z. APROBAT PRIN HCL NR. 163/05.08.2008 PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME VARIABIL, DE LA P+E la S+D+P+10E, DOTĂRI SOCIALE (GRĂDINIȚĂ), AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE, EXTINDERE REȚELE UTILITĂȚI, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE, OPERAȚIUNI NOTARIALE” – str. PROF. DR. VĂLEAN MĂRGINEANU, F.N.

Inițiator  proiect primar: Șulea Horia-Petru

Comisia nr. 4 Biroul de urbanism

Arhitect șef

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCȚIUNI MIXTE – LA DEMISOL PARCAJE ȘI SPAȚIU TEHNIC, LA PARTER ȘI ETAJE LOCUINȚE FAMILIALE, CU UN REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+2E, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” – str. STEJARULUI, F.N.

Inițiator proiect primar: Șulea Horia-Petru

Comisia nr. 4 Biroul de urbanism

Arhitect șef

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. – CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 4 LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+3E+M, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” sat FLOREȘTI, strada TINERETULUI, NR. 20-22

Inițiator proiect  primar: Șulea Horia-Petru

Comisia nr. 4 Biroul de urbanism

Arhitect șef

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D.  –  CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE, 2 CORPURI, CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E+M(Er)” str. TINERETULUI, F.N.

Inițiator proiect primar: Șulea Horia-Petru

Comisia nr. 4 Biroul de urbanism

Arhitect șef

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL MIXT – LOCUINȚE ȘI SERVICII (BIROU) CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E, AMENAJARE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” – str. AVRAM IANCU, NR. 264.

Inițiator proiect primar: Șulea Horia-Petru

Comisia nr. 4 Biroul de urbanism

Arhitect șef

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+2E+Er, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, EXTINDERE REȚELE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, OPERAȚIUNI NOTARIALE DE ALIPIRE TERENURI” – str. PLOPILOR, nr. 29.

Inițiator proiect primar: Șulea Horia-Petru

Comisia nr. 4 Biroul de urbanism

Arhitect șef

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „P.U.Z. – CONSTRUIRE HALĂ DE DEPOZITARE P, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” – FLOREŞTI – DN1 E 60 KM490+13

Inițiator proiect primar: Șulea Horia-Petru

Comisia nr. 4 Biroul de urbanism

Arhitect șef

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E+Er, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” – str. Iazului, F.N.

Inițiator proiect primar: Șulea Horia-Petru

Comisia nr. 4 Biroul de urbanism

Arhitect șef

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE ANSAMBLU DE FUNCȚIUNI MIXTE, ÎMPREJMUIRE INCINTĂ, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, ORGANIZARE DE ȘANTIER, OPERAȚIUNI NOTARIALE DE DEZMEMBRARE ȘI ALIPIRE” – str. EROILOR, F.N

Inițiator proiect  primar: Șulea Horia-Petru

Comisia nr. 4 Biroul de urbanism

Arhitect șef

21. Diverse

 

 

 

 

Daca ti-a placut articolul si doresti sa ramai informat poti sa dai like la pagina.
test11