May 22, 2024

Niciun proiect “spectaculos” pe Ordinea de zi a sedintei C.L. Floresti

Proiectul de hotarare depus de catre consilierul local Mihai Pop (USR/PLUS) de “Infiintare a unui Centru de Recuperare si interventie pentru copii cu nevoi speciale” nu a fost introdus pe Ordinea de zi a sedintei de Consiliu Local Floresti, din luna februarie.

Ordinea de zi a sedintei de C.L. Floresti, din 26 februarie, ora 11.00, in mediul online, va cuprinde urmatoarele proiecte de hotarari:
1. Aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 27 Ianuarie 2021.
2. Proiect de hotarare privind incheierea unui act aditional al acordului de asociere nr. 188108/04.04.2019 aprobat prin hotararea nr. 195/2018.
3. Proiect de hotarare privind infiintarea drum vicilan, in Floresti, zona Razoare, str. Profesor Valean Marginean, inscrierea in cartea funciara si introducerea in domeniul public al Comunei Floresti.
4. Proiect de hotarare privind aproarea suprafetei de pasune din domeniul privat al Comunei Floresti, situat in extravilan, in vederea inchirierii prin licitatie publica si aprobarea caietului de sarcini.
5. Proiect de hotarare privind infiintare drum de acces in vederea asigurarii accesului la drumul public Str. Alexandru cel Mare, inscriere in cartea funciara si introducerea in domeniul public al Comunei Floresti.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea demararii procedurii de inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu de depozitare pentru bunurile apartinand Comunei Floresti si a caietului de sarcini.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea demararii procedurii de inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu cu destinatia platforma betonata imprejmuita, comuna Floresti, Jud. Cluj si a caietului de sarcini.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara a comunei Floresti pe trimestrul 4 pentru anul 2020.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar de la finele anilor 2016, 2017, 2018, 2019 si 2020 ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a bugetului local al com Florsi pe anul 2021 si pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare si dezvoltare, dupa caz, la sfarsitul exercitiului bugetar.
10. Proiect de hotarare privind modificarea regulamentului de organizare si functionare a bazelor sportive din Com. Floresti.
11. Proiect de hotarare privind modificarea regulamentului privind delegarea serviciului de salubrizare in comuna Floresti.
12. Diverse.