May 22, 2024

Institutia prefectului solicita C.L. Floresti revocarea a patru (4) H.C.L. pentru nerespectarea transparentei decizionale

Primarul Horia Sulea a convocat Consiliul Local Floresti in sedinta ordinara pentru ziua de 25 octombrie, orele 16.00, pe ordinea de zi fiind trecute un numar de 11 proiecte de hotarari, patru dintre acestea apartinand Institutiei Prefectului, prin care se solicita revocarea unor HCL-uri votate in sedinta din data de 31 august.

Institutia Prefectului, in urma unei adrese/plangeri primita din partea unui locuitor al localitatii, solicita revocarea a patru HCL-uri pe motiv ca s-ar fi incalcat articolul 7, alineat 1 si 2, din Legea nr. 52 din 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica. Cu alte cuvinte, cele patru proiecte de hotarari nu au fost publicate cu 30 de zile inaintea desfasurarii sedintei.

Cele patru HCL-uri cerute spre revocare sunt:

  1. HCL nr.100/31.08.2017 – privind aprobarea regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare și instituirea taxei speciale de salubrizare.
  2. HCL nr. 102/31.08.2017 – privind înființarea Serviciului de gestionare al câinilor fără stăpân din comuna Florești județul Cluj.
  3. HCL nr. 103/ 31.08.2017 – aprobarea Regulamentului privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân din comuna Florești jud. Cluj.
  4. HCL nr. 104/ 31.08.2017 – privind delegarea pe termen mediu al Serviciului de Gestionare a câinilor fără stăpân, numai către persoane juridice, asociații sau fundații care desfășoară activități în domeniul protecției animalelor.

Iata Ordinea de zi a sedintei C.L. Floresti, 25 octombrie:

1. Proiect de hotărâre privind creșterea eficienței informării publice asupra autorizării construirii de imobile, inițiator Jurco Eugen consilier local.

2. Proiect de hotărâre pentru definirea ca elemente prioritare de siguranță publică a spațiilor verzi, agrement, sportive, a parcurilor și a locurilor de joacă pentru copii, inițiatori Vaida Florentina și Jurco Eugen consilieri locali .

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru – ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE UN IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E” – loc. Floresti, str. Sub Cetate, FN, beneficiar Gherman Ioan, inițitor primar Șulea Horia-Petru.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE UN IMOBIL DE LOCUINTE COLECTIVE D+P+2E – loc. Floresti, str. Stejarului, FN, beneficiar SC TENANGO SRL,inițitor primar Șulea Horia-Petru.

5. Proiect de hotărâre privina aprobarea documentației pentru ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE UN IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E+Er – loc. Floresti, str. Prof. Dumitru Mocanu, FN, beneficiar Lăpuște Iuliana Maria , inițitor primar Șulea Horia-Petru.

6. Proiect de hotărâre privina aprobarea documentației pentru ELABORARE P.U.Z. – CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 5 IMOBILE DE LOCUINTE COLECTIVE 2 IMOBILE CU REGIM DE INALTIME D+P+3E SI 3 IMOBILE CU REGIM DE INALTIME D+P+4E+Er – loc. Floresti, str. Somesului, FN , beneficiar SC TSI INVEST SRL,inițitor primar Șulea Horia-Petru.

7. Proiect de hotărâre privina aprobarea documentației pentru ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE UN IMOBIL DE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME D+P+2E+Er, IMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI – loc. Floresti, str. VALEA GARBOULUI, nr. 3, beneficiar DAN MARIANA ZOICA si BĂLAJ MIHAELA,inițitor primar Șulea Horia-Petru.

8. Procedură prealabilă formulată de către Instituția Prefectului Județul Cluj prin care se solicită revocarea HCL nr. 100/31.08.2017.

9. Procedură prealabilă formulată de către Instituția Prefectului Județul Cluj prin care se solicită revocarea HCL nr. 102/ 31.08.2017.

10. Procedură prealabilă formulată de către Instituția Prefectului Județul Cluj prin care se solicită revocarea HCL nr. 103/ 31.08.2017.

11. Procedură prealabilă formulată de către Instituția Prefectului Județul Cluj prin care se solicită revocarea HCL nr. 104/ 31.08.2017.

12. Diverse.