Mon. Feb 6th, 2023

Floresti/ Doua proiecte imobiliare cu “schepsis” revin in sedinta Consiliului Local Floresti

Consiliul Local Floresti a fost convocat pentru data de 29 iulie, ora 16.00, la sediul Primariei. Pe Ordinea de zi a sedintei, cu caracter ordinar si cu prezenta fizica, sunt trecute 24 de proiecte de hotarari.

Remarcam revenirea pe ordinea de zi a doua proiecte imobiliare. Este vorba despre cele de la punctele 12 si 13!

Cum se prezinta Ordinea de zi a sedintei de C.L. Floresti din data de 29 iulie 2021:

1. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 30.06.2021.
2. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor educationale prestate de o unitate de educatie timpurie anteprescolara si a indemnizatiei destinata pentru cresterea nepotului/nepotilor;
3. Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr 140/19.09.2019 privind transmiterea cu titlu gratuity a unui numar de 250 de lampi rezidentiale pentru iluminat stradal.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de functionare a punctului de colectare separata a deseurilor de la populatie, situate in comuna Floresti.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri de interventie impotriva animalelor lasate nesupravegheate pe domeniul public/privat al Comunei Floresti, Jud Cluj.
6. Proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donatie nr. 1583/25.06.2021.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie(DALI) actualizata si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie „Modernizare strazi si amenajari urbanistice prin extindere platforma drum, comuna Floresti, Jud Cluj.
8. Proiect de hotarare privind suplimentarea numarului de autorizatii taxi.
9. Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a acordarii sporurilor pentru conditii deosebite de munca pentru personalul din cadrul Compartimentului Cresa Cetatea Fetei, Comuna Floresti, jud Cluj, aflata in subordinea Consiliului Local Floresti.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea declansarii procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata cuprinse in coridorul de expropriere aferent lucrarii de utilitate publica „Modernizare strazi si amenajari urbanistice prin extindere platforma drum, comuna Floresti, Jud Cluj” si insusirea Raportului de evaluare a imobilelor afectate de exproprierea suprafetelor de teren necesare executarii lucrarii de utilitate publica.
11. Proiect de hotarare aprobare documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie(DALI) actualizata si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie „Modernizare prin asfaltare strazi locale in localitatea Floresti, Comuna Floresti, jud Cluj”.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea „REACTUALIZARE PUZ-PUD APROBAT CU HCL NR. 238/15.11.2007 PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE CU REGIM DE INALTIME D+P+E/M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE SI SERVICII, IMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI” Sat Tauti, Jud Cluj
13. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatie pentru lucrarea „ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME (S)+D+P+3E+Er, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI, Sat Floresti, Str Tineretului, Fn, Jud Cluj.
14. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea „ELABORARE PUZ CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCTIUNI MIXTE P+E, IMPREJMUIRE PERIMETRALA, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI”Str. Stadionului Fn, Floresti.
15. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea ËLABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE IMOBILE DE LOCUINTE COLECTIVE, SPATIU COMERCIAL LA PARTER, CU REGIM DE INALTIME D+P+7E+Er, AMENAJARE TEREN, IMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI”Str Tineretului Fn, Floresti.
16. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea ËLABORARE PUD PENTRU CONSTRUIRE CINCI CASE INDIVIDUALE CU REGIM DE INALTIME P+E, IMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI”Sat Floresti, str. Narciselor nr 27.
17. Proiect de hotarare privind aprobarea Metodologiei de acordare a subventiilor de la bugetul local pentru asocietiile/fundatiile/cultele romane cu personalitate juridica care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala din Comuna Floresti, recunoscute in Romania, a Constituirii Comisiei de Evaluare si Selectionare si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acesteia.
18. Proiect de hotarare privind emiterea acordului pentru construire zid de sprijin si amenajare parcare pentru imobilul situat in comuna Floresti, Sat Floresti, str Valea Garboului, nr 10, identificat prin CF nr. 62735, cad. 62735.
19. Proiect de hotarare privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori nr. 42/29.12.2018, incheiat intre Asociatia Metropolitana de Transport Public Cluj,(AMTPC) si Compania de Transport Public Cluj Napoca SA.
20. Proiect de hotarare privind infiintare drum vicinal in Floresti, zona satului Tauti, prelungire De 2326, inscriere in cartea funciara si introducerea in domeniul public al comunei Floresti.
21. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului local al comunei Floresti de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.
22. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii nerambursabile de la bugetul local al comunei Floresti din anul 2021, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania.
23. Proiect de hotarare privind aprobarea de finantari nerambursabile de la bugetul local al comunei Floresti din anul 2021, structurilor sportive din Comuna Floresti.
24. Proiect de hotarare privind aprobarea de finantari nerambursabile de la bugetul local al comunei Floresti din anul 2021 a proiectelor activitatilor nonprofit.
25. Diverse.
Prin accesarea acestui link puteti lectura documentele care insotesc fiecare proiect de hotarare supus dezbaterii: https://drive.google.com/…/14mA6Gd6aoAlSoaYlx8icpCpwgIh…

Daca ti-a placut articolul si doresti sa ramai informat poti sa dai like la pagina.
test11