May 23, 2024

Consiliul Local Floresti/ Proiect de rectificare bugetara/ Vezi cele 14 proiecte incluse pe Ordinea de zi a sedintei

Consiliul Local Floresti a fost convocat pentru 𝒋𝒐𝒊, 28.04.2022. Sedinta, una cu caracter ordinar, se va desfasura in format fizic, incepand cu ora 15.00, la sediul din Strada Avram Iancu.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Florești pe anul 2022;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea intabulării și cadastrării în favoarea comunei Florești în domeniul public, a imobilului teren în suprafață de 3.460 mp și a construcției aferente ”rezervor apă 300 mc” în suprafață de 82 mp.;
3. Proiect de hotărâre privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate a suprafeței de 1.425 mp și întabulare în favoarea comunei Florești;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării sporurilor pentru condiții deosebite (stres sau risc) pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap aflați în subordinea Consiliului Local Florești;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării sporurilor pentru condiții deosebite de muncă pentru personalul din cadrul Creșei Cetatea Fetei, comuna Florești, jud.Cluj, unitate de învățământ, cu personalitate juridica, aflată în subordinea Consiliului Local Florești;
6. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație nr. 3100 din 08 noiembrie 2021 și a ofertei de donație nr. 3099 din 08 noiembrie 2021;
7. Proiect de hotărâre privind reactualizarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “AMENAJARE PARC AGREMENT SPORT/ FLOREȘTI, COMUNA FLOREȘTI, str. Tăuțiunlui f.n., comuna Florești, județul Cluj”
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE PUD SI AMENAJARE GRĂDINIȚA NR. 1 TĂUȚI PRIN REABILITARE, EXTINDERE ȘI MANSARDARE CORP C1” – sat Tăuți, nr. 58, jud. Cluj;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE PUD SI CONSTRUIRE TREI CASE UNIFAMILIALE, ÎNFIINȚARE DRUM DE ACCES, OPERAȚIUNI NOTARIALE” – sat Luna de Sus, F.N., jud. Cluj
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE PUD SI CONSTRUIRE LĂCAȘ DE CULT CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” – sat Florești, str. Eroilor, nr. 114A, jud. Cluj,
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE PUZ PENTRU INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE HALĂ DE DEPOZITARE” – sat Florești, F.N.;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE HALĂ P+E PARȚIAL, AMENAJĂRI INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE, EXTINDERE REȚELE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE” – sat Luna de Sus, FN, jud. Cluj;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE PUD SI CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINȚE UNIFAMILIALE CUPLATE, BAZIN VIDANJABIL, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI UTILITĂȚI” – sat Florești, str. Valea Gârboului, F.N., jud. Cluj;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE PUD SI CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚII COMERCIALE S+P+2E+Er, ÎNVĂȚĂMÂNT P+E, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, OPERAȚIUNI NOTARIALE” – sat Florești, str. Urușagului, F.N., jud. Cluj;
15. Diverse.