April 24, 2024

CONCURS PENTRU POSTURI CONTRACTUALE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT FLOREȘTI cu sediul în: localitatea Florești, Strada Prof. Ioan Rusu, Numărul 9, județul Cluj organizează concurs pentru ocuparea a 0,5 post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului: ADMINISTRATOR FINANCIAR II S – 0,5 post vacant contractual pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de participare la concurs: -nivelul studiilor: superioare, cu examen de licență în domeniul științelor economice -vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 5 ani.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: Proba scrisă: data de 21.11.2017, ora 9,00, la sediul instituției Interviul: data de 21.11.2017, ora 13,00 la sediul instituției Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 13.11.2017, la sediul instituției.

Date contact: telefon 0740810481.