May 23, 2024

Comunicat de Presa Primaria Floresti//STAȚIA MOBILĂ DE PRELUARE A IMAGINILOR ȘI CERERILOR DE ELIBERARE A ACTELOR DE IDENTITATE

IN URMA NUMEROASELOR SOLICITĂRI PRIMITE DIN PARTEA CETĂŢENILOR COMUNEI FLOREŞTI , VINERI, 27.05.2015 INTRE ORELE 9,00- 13,00 LA PRIMĂRIA COMUNEI FLOREȘTI VA FI PREZENTĂ STAȚIA MOBILĂ DE PRELUARE A IMAGINILOR ȘI CERERILOR DE ELIBERARE A ACTELOR DE IDENTITATE.

primaria_floresti 22

CONFORM INFORMĂRII PRIMITE DE LA DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR CLUJ, CETĂȚENII CARE SE POT PREZENTA PENTRU ELIBERAREA CĂRȚILOR DE IDENTITATE SUNT MINORII LA IMPLINIREA VARSTEI DE 14 ANI INSOȚIȚI DE UNUL DINTRE PĂRINȚI SAU DE CĂTRE REPREZENTANȚII SĂI LEGALI CU URMĂTOARELE DOCUMENTE:

CERERE SEMNATĂ DE MINOR ȘI DE PĂRINTE SAU REPREZENTANTUL LEGAL,

CERTIFICATUL DE NAȘTERE – ORIGINAL ȘI COPIE XEROX,

ACTUL DE IDENTITATE AL UNUIA DINTRE PĂRINȚI SAU AL REPREZENTANTULUI LEGAL,

DOCUMENTUL PRIN CARE PĂRINTELE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU, ORIGINAL ȘI COPIE XEROX, CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE AL PĂRINȚILOR SAU, DUPĂ CAZ , HOTĂRAREA JUDECATOREASCĂ, DEFINITIVĂ ȘI IREVOCABILĂ IN CAZUL PĂRINȚILOR DIVORTAȚI, ORIGINAL ȘI COPIE XEROX,

12 LEI REPREZENTAND CONTRAVALOAREA CĂRȚII DE IDENTITATE ȘI TAXA DE TIMBRU.

PERSOANELE CARE SE REGASESC IN UNA DIN URMĂTOARELE SITUAȚII

-EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE AACTULUI DE IDENTITATE;

-MODIFICAREA NUMELUI SAU PRENUMELUI TITULARULUI, PRENUMELE PĂRINȚILOR, DATA ORI LOCUL NAȘTERII;

-IN CAZUL SCHIMBĂRII DOMICILIULUI ;

-IN CAZUL ATRIBUIRII UNUI NOU CNP;

-IN CAZUL DETERIORĂRII ACTULUI DE IDENTITATE ;

-IN CAZUL PIERDERII, FURTULUI SAU DISTRUGERII ACTULUI DE IDENTITATE;

-CAND FOTOGRAFIA DIN CARTEA DE IDENTITATE NU MAI CORESPUNDE CU FIZIONAMIA TITULARULUI;

-IN CAZUL SCHIMBĂRII SEXULUI; -IN CAZUL ANULĂRII;

-PENTRU PRESCHIMBAREA BULETINELOR DE IDENTITATE.

IN ACESTE CAZURI CEREREA PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE VAFI INSOȚITĂ DE

-ACTUL DE IDENTITATE;

-CERTIFICATUL DE NAȘTERE, ORIGINAL ȘI COPIE XEROX;

-CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE, IN CAZUL PERSOANELOR CĂSĂTORITE SAU AL SOȚULUI SUPRAVIETUITOR, ORIGINAL ȘI COPIE XEROX;

-HOTĂRAREA DE DIVORȚ DEFINITIVĂ ȘI IREVOCABILĂ, ORIGINAL ȘI COPIE XEROX;

-CERTIFICAT DE DECES AL SOȚULUI/SOȚIEI DECEDAT/DECEDATE, IN CAZUL SOȚULUI SUPRAVIEȚUITOR, ORIGINAL ȘI COPIE XEROX;

-CERTIFICATE DE NAȘTERE ALE COPIILOR CU VARSTA MAI MICĂ DE 14 ANI, ORIGINAL ȘI COPIE XEROX ;

-DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU;

-12 LEI CONTRAVALOAREA CĂRȚII DE IDENTITATE ȘI TAXA DE TIMBRU.

TOATE DOCUMENTELE NECESARE ELIBERĂRII ACTELOR DE IDENTITATE TREBUIE SĂ FIE LIZIBILE .