July 20, 2024

Comunicat C.J. Cluj// Stimulente financiare pentru personalul medical și de specialitate din spitalele subordonate

Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, a inițiat un proiect de hotărâre care vizează acordarea unor stimulente financiare lunare pentru personalul medical și de specialitate din cadrul celor cinci unități sanitare din subordine: Spitalul de Boli Infecțioase, Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello”, Spitalul de Recuperare, Spitalul de Urgență pentru Copii și Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Sistemul sanitar continuă să fie supus unor numeroase provocări iar calitatea actului medical trebuie să rămână ridicată. În aceste condiții, consider că e absolut necesar și firesc, deopotrivă, să fim alături de cei care fac tot ce le stă în putință pentru a îmbunătăți starea de sănătate și a salva viața pacienților, să le să acordăm respectul cuvenit și să le recunoaștem meritele.”

Potrivit proiectului de hotărâre, începând cu drepturile salariale aferente lunii februarie a.c. și până la 31 decembrie 2022 vor fi acordate stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cele cinci instituții spitalicești, în limita a două salarii minime brute pe ţară, din veniturile proprii ale spitalelor, în limita bugetului aprobat pe anul 2022.

Acordarea acestor stimulente se stabilește cu încadrarea în procentul stabilit de către Consiliul Județean pentru fiecare spital, conform legislației privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în baza unui Regulament aprobat de Consiliul de Administrație al fiecărui spital. 

În calitate de ordonator de credite, managerul fiecărei unități medicale va răspunde de modul de stabilire și acordare a stimulentelor, de întocmirea, aprobarea și aplicarea respectivului Regulament.