May 22, 2024

Colectare selectiva// Toate cele 81 de administratii locale clujene vor organiza licitatii pentru selectarea operatorilor!

În contextul apropierii finalizării proiectului cu finanțare europeană „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj”, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj, structură asociativă constituită în scopul organizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităților din județ, a organizat marți, 16 iulie a.c., la sediul Consiliului Județean, ședința Adunării Generale a Asociației.

 Importanța și urgența desfășurării acestei ședințe au fost determinate de necesitatea aprobării, cât mai rapide, de către toți membri asociați în cadrul ADI Ecometropolitan Cluj, a documentației de atribuire în vederea selectării operatorilor de colectare şi transport al deșeurilor.

Deja pre-aprobată, în parte, de fiecare din cele 81 de UAT-uri ale județului Cluj, dar și de forul administrativ județean, pentru a putea parcurge pașii următori se impunea ca noua documentație să obțină girul întregii structuri asociative : „Am realizat azi un pas extrem de important în cadrul acestui proiect. Urmare a votului dat de primarii clujeni, vom putea trece la următoarea etapă, respectiv cea de încărcare a întregii documentații pe platforma publică de achiziții publice SICAP”, a declarat domnul Marius Mînzat, președintele ADI Eco-Metropolitan Cluj și vicepreședinte al forului administrativ județean.

 Astfel, membrii ADI Ecometropolitan Cluj au aprobat în cadrul adunării generale atât studiul de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activităților de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj, cât și regulamentul noului serviciu de salubrizare aplicabil pe teritoriul județului. Tot cu această ocazie au fost aprobate caietul de sarcini și modelul contractului de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare în județul Cluj, respectiv cel de colectare și transport al deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri, dar și operarea și administrarea Stațiilor de transfer.

În finalul întâlnirii, membrii ADI Ecometropolitan Cluj, împreună cu un reprezentant al unuiOIREP (organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorului), au discutat despre implicațiile aplicării de tarife diferențiate de către fiecare UAT în parte, în cazul colectării deșeurilor pe fracții, precum și de rolul organismelor de transfer de responsabilitate (OIREP) în contextul necesității degrevării cheltuielilor suportate de UAT-uri și cetățeni pentru acoperirea costurilor de colectare, stocare, transport și reciclare.