Thu. Dec 8th, 2022

Codul Muncii a fost modificat// Au fost oficializate concediul de îngrijitor al unei rude bolnave şi absentarea de la locul de muncă în situaţii-limită

Codul Muncii a fost actualizat printr-o lege promulgată de preşedinte.

Astfel, în Codul Muncii a fost introdus concediul de îngrijitor, cu durată de cinci zile pe an, de care poate beneficia angajatul care are în grijă o rudă diagnosticată cu probleme grave de sănătate.

Angajatorul care refuză să-i acorde salariatului eligibil concediu de îngrijitor e pasibil de amendă cuprinsă între 4.000 de lei şi 8.000 de lei, reiese din forma actualizată a Codului Muncii, analizată de Economica.net.

Care sunt cele mai importante modificări aduse Codului Muncii de către Legea 283/2022, promulgată de preşedinte luni, 17 octombrie.

  • Angajatorul are obligaţia acordării concediului de îngrijitor salariatului “în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave„.
  • Salariaţii care beneficiază de concediul de îngrijitor sunt asigurați, pe această perioadă, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei (CASS). Perioada concediului de îngrijitor constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizaţie de şomaj şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare, spune alineatul (4) al articolului 152¹ recent introdus în Codul Muncii

Problemele medicale grave, precum și condițiile pentru acordarea concediului de îngrijitor se vor stabili prin ordin comun al ministrului muncii și al ministrului sănătății.

  • Salariatul are dreptul de a absenta de la locul de muncă în situații neprevăzute, determinate de o situație de urgență familială cauzată de boală sau de accident, care fac indispensabilă prezenţa imediată a salariatului, în condiţiile informării prealabile a angajatorului și cu recuperarea perioadei absentate până la acoperirea integrală a duratei normale a programului de lucru a salariatului, conform articolului 152², alineatul (1), recent introdus în Codul Muncii.

Absentarea de la locul de muncă în situaţii-limită, descrise de Economica.net mai sus, nu poate avea o durată mai mare de 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic, mai spune articolul 152² din Codul Muncii, analizat de Economica.net.

Angajatorul și salariatul vor stabili de comun acord modalitatea de recuperare a perioadei de absenţă de la lucru.

  • Angajatorul are obligația acordării concediului paternal la solicitarea scrisă a salariatului, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 210/1999, cu modificările şi completările ulterioare. Acordarea concediului paternal nu este condiționată de perioada de activitate prestată sau de vechimea în muncă a salariatului, spune articolul 153², alineatul (2) cu care a fost actualizat Codul Muncii, analizat de Economica.net.
  • Concediul paternal este concediul acordat tatălui copilului nou-născut în condiţiile prevăzute de Legea concediului paternal nr. 210/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

Angajatorul care refuză să-i acorde salariatului concediu paternal e pasibil de amendă cuprinsă între 4.000 de lei şi 8.000 de lei, conform literei u) cu care a fost completat articolul 260 din Codul Muncii, studiat de Economica.net.

La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă, cele aferente concediului de maternitate, concediului paternal, concediului de risc maternal, concediului pentru îngrijirea copilului bolnav, concediului de îngrijitor și perioada absenței de la locul de muncă în situaţii-limită, descrise la art. 152², se consideră perioade de activitate prestată, potrivit formei actualizate a alineatului (4) al articolului 145 din Codul Muncii.

  • Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă pentru toţi salariații, inclusiv pentru cei care beneficiază de concediul de îngrijitor, cu acordul sau la solicitarea acestora, care pot avea o durată limitată în timp, spune forma actualizată a alineatului (1) al articolului 118 din Codul Muncii.

Angajatorul va fi obligat să motiveze în scris, în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea solicitării, refuzul de a stabili program individualizat de muncă pentru angajat, spune alineatul (5) cu care a fost completat articolul 118 din Codul Muncii.

 

Daca ti-a placut articolul si doresti sa ramai informat poti sa dai like la pagina.
test11