April 18, 2024

Cluj-Napoca// PUZ nou pentru Bld. N.Titulescu. Transformare radicala: piete noi si 18 parkinguri. Vezi imagini!

Primăria Cluj-Napoca a publicat Planul Urbanistic Zonal (PUZ) – de regenerare urbană – pentru Bd. Nicolae Titulescu. Vorbim despre tronsonul Piața Cipariu – Interservisan. Planșele menționate prevăd transformarea spațiului public (Piața Cipariu, intersecția Bd. Titulescu cu str. Andrei Mureșanu  (nord, până la intersecția cu str. Voltaire), Piața Albini, zona intersecției Titulescu – L.Rebreanu) și trotuarele de pe Titulescu, însă sunt specificate și un număr de 18 noi parking-uri de diverse tipuri.

Bulevardul NicolaeTitulescu, devenit în prezent o importantă artera de tranzit, va trebui să își schimbe această caracteristică prin valorificarea potențialului spațiilor publice adiacente, insuficient exploatate sub aspectul coeziunii membrilor comunității din zonă (si nu numai) prin următoarele măsuri:

● Dotarea cu mobilier urban adecvat

● Amenajari peisagistice

● Crearea unui parcurs pietonal atractiv și în siguranță

● Dotarea cu facilități moderne: puncte wi-fi, zone de parcat bicicleta/trotineta, infopoint-uri

● Iluminat stradal

● Amplasarea de funcțiuni din sectorul creativ în puncte cheie

● Crearea infrastructurii necesare (unde este cazul) pentru organizarea diferitelor manifestari culturale

● Realizarea unei imagini unitare la nivelul tuturor puncte de comerț ți servicii, astfel încât, chiar dacă fiecare are o identitate proprie, să existe elemente comune în ceea ce privește imaginea urbană.

Pe lângă circulatiile principale, spațiul se poate împărți în:

1. Spațiu public compus din
a) spațiu verde adiacent carosabilului/trotuarului (traseelor pietonale principale) și
b) spațiul din fața/jurul blocurilor – condominiilor
Responsabil amenajare – întreținere (pasibil de amendă) administrația locală
2. Spațiu privat compus din
a) spațiul din jurul blocului – dupa modelul de “curte interioară – îngrădită cu acces limitat”, teren concesionat de asociațiile de proprietari – poate va fi cazul de asociere de asociații de proprietari
Responsabil amenajare – întretinere (pasibil de amendă – drept de folosință) asociațiile de proprietari.

Parcări 

1. PARKING MODULAR – str. Liviu Rebreanu 2-4
2. PARKINGURI CALITATIVE:
a. Tip modular – în partea nordică
b. Cu valorificarea taluzului – în partea sudică
c. Alte tipuri de parkinguri (subterane, dale urbane, etc )

În documentele citate sunt specificate 18 parking-uri, cu o capacitate totală de 2.274 de locuri de parcare.

În documentele citate sunt specificate 18 parking-uri, cu o capacitate totală de 2.274 de locuri de parcare. LISTĂ PARKING-uri propuse AICI! 

PARTEA DESENATĂ PUZ AICI!

Clujenii pot să transmită observații asupra documentației PUZ  până în 14.11.2019. Observațiile se pot transmite online pe adresa registratura@primariaclujnapoca.ro sau se înregistrează la sediul Primăriei, Calea Moților nr. 7.