May 21, 2024

Auditul Curtii de Conturi a scos la iveala nereguli financiare majore la Primaria Floresti si la cele doua scoli. Prejudiciul se ridica la 3 milioane de euro!

Auditorii Curtii de Conturi au efectuat un audit financiar pe 2017 la Primaria Floresti si Scolile Generale “Gh. Sincai” (Floresti) si scoala Luna de Sus.

Raportul intocmit de catre inspectori arata ca la Primăria Floresti s-ar fi comis abateri si prejudicii financiare in valoare de 11.555.000 lei, la Scoala Gimnaziala  Luna de Sus 3.229.000 lei, iar la Scoala Gimnaziala “Gh. Sincai”  prejudiciul este estimat la 68.000 lei.

Potrivit auditorilor Curtii de Conturi, printre neregulile semnalate se evidentiaza:

În anul 2017 nu au fost înregistrate sau au fost înregistrate eronat unele operațiuni economice cu influența asupra rezultatului patrimonial și a situațiilor financiare (11.188.000 lei).

Nu au fost înregistrate manualele școlare primite la Școala Gimnazială Gheorghe Șincai Florești în anul 2017 în conturile corespunzătoare de materiale de natura obiectelor de inventar (38.000 lei).

Nu au fost înregistrate în evidența contabilă a Școlii Gimnaziale Gheorghe Șincai și a Școlii Gimnaziale Luna de Sus clădirile aparținând domeniului public al comunei Florești deținute în administrare (3.222.000 lei).

Nu au fost stabilite, evidențiate și urmărite în totalitate la încasare în anul 2017 veniturile nefiscale cuvenite bugetului local din efectuarea serviciului de salubritate pentru locuitorii din comuna Florești (1.294.000 lei).

Au fost efectuate cheltuieli care exced cadrul legal reglementat privind salarizarea din sectorul bugetar (847.000 lei).

Nu este constituită garanția de bună execuție pentru realizarea investiției “proiectare și lucrări de construire școală, împrejmuire, branșamente, utilități pe Cetatea Fetei” (367.000 lei).

Au fost efectuate plăți pentru modernizarea drumurilor prin asfaltare și extindere rețea de canalizare pluvială și menajeră mai mari decât cele cuvenite fiind cauzat un prejudiciu bugetului local (102.000 lei).

Au fost efectuate plăți pentru obiectivul de investiții “proiectare și lucrări de construire școală Cetatea Fetei” și plăți pentru servicii de dirigenție mai mari decât cele cuvenite fiind cauzat un prejudiciu bugetului local (80.000 lei).

Au fost efectuate plăți pentru obiectivul de investiții “amenajare pistă alergare baza sportive Unirea” mai mari decât cele cuvenite, fiind cauzat un prejudiciu bugetului local (66.000 lei).

Au fost acceptate la plată nejustificat și decontate cantități de lucrări neexecutate pentru obiectivul de investiții “trecerea rețelelor electrice din montaj aerian în montaj subteran situate pe strada Avram Iancu”, fiind cauzat un prejudiciu bugetului (235.000 lei)

Au fost efectuate cheltuieli pentru amenajarea unui patinoar în comuna Florești, care a fost închiriat unei asociații culturale, si care a încasat tarifele de acces patinoar și din exploatarea bunurilor adiacente, 10 căsute, patine etc fără însă a vira vreo sumă către Primărie (258.000 lei)

Auditorii Curții de Conturi au cerut intrarea în legalitate cu delegarea serviciului de salubrizare prin fundamentarea taxei speciale de salubritate percepută pe persoană în funcție de costul serviciului de salubritate, recuperarea prejudiciului privind modernizarea drumurilor și stabilirea prejudiciului cauzat bugetului local prin plăți nelegale mai mari decât cele contractate și datorate la investiția privind amenajarea pistei de alergare de la baza sportivă Unirea, recuperarea prejudiciului privind amenajarea unui patinoar și închirierea acestuia fără a se încasa veniturile din chirii sau stabilirea prejudiciului cauzat bugetului local reprezentând servicii de cazare necuvenite pentru deplasările efectuate în anul 2017 și recuperarea acestuia.