July 25, 2024

A fost publicat PUZ-ul pentru Centura Metropolitana. In Floresti, 13 imobile ar urma sa fie demolate!

Primăria Municipiului Cluj-Napoca a publicat spre informarea şi consultarea publicului  PUZ – Drum Transregio TR35 (Etapa 1 – Centura metropolitană, Etapa 2- drumuri de legătură). De PUZ-ul TR35 s-a ocupat firma Planwerk, informează zcj.ro.

Centura de 41,8 kilometri va avea mai multe noduri de legătură cu localitățile prin care trece – 20 de astfel de conexiuni amenajate ca intervenții denivelate – cu tuneluri și viaducte. Se vor tăia circa 50 de hectare de pădure, însă se vor face plantări, înierbări și împăduriri pe 30 de hectare.

In Floresti, un număr de 13 proprietăți ar urma să fie expropiate, iar construcțiile aflate pe acestea demolate.

Etapa I o reprezintă centura TR35 plus 8 drumuri de legătură de 23 de kilometri, iar etapa a II-a e reprezentată de 48 de drumuri de legătură, însumând peste 30 de kilometri care cad în sarcina autorităților locale.

Zona PUZ pornește în Gilău din DN1 la limita dintre comunele Căpușu Mare și Gilău și trece pe malul stâng al pârâului Căpușul la baza dealurilor, la nord față de intravilanul localității, iar o mică parte din tronson se află în intravilan și anume în zona intersectării cu Autostrada Transilvaniei A3 și corpul de intravilan la intersecția cu DN1.

Zona de studiu continuă în Florești, predominant la nord față de corpul principal al intravilanului localității, inițial pe malul stâng față de canalul hidroelectrica, râul Someșul Mic și terasa Someșului iar apoi pe malul drept prin intravilan. La Barajul Florești zona PUZ trece din nou pe malul stâng al canalului Someșul Mic, în extravilan.

În Cluj zona PUZ trece prin partea sudică a intravilanului (direcția est-vest, MănășturBucium și Someșeni Selgros): nod Cora, Pădurea Mănășturului, Pădurea Făgetului, zona Borhanciului, zona pârâului Becaș, zona Someșeni, Bulevardul Muncii. Traseul centurii trece prin puține zone în extravilan.

În Apahida zona de studiu se află la nord-vest față de intravilan, pe tronsonul Centurii Apahida-Vâlcele.
Alături de obiectivul principal al proiectului Drum Transregio Feleac TR35 Centura Metropolitană s-au propus mai multe drumuri de legătură, care asigură interconectarea centurii cu rețelele majore de străzi din Baciu, Florești, Apahida și Feleac.

Dotări 

Pe traseul Centurii Metropolitane sunt propuse a fi realizate următoarele dotări: două centre de întreținere și intervenții, unul la km 7+300 în zona nodului de autostradă, și unul la km 24+500 în zona intersecției cu DN1 Feleac. Aceste centre de întreținere și intervenții vor fi realizate odată cu proiectul. Două parcări de scurta durată, una la km 9+300 în zona Florești și una la km 36+400 în zona de capăt a bulevardului Muncii, care vor fi realizate odată cu proiectul. Două spatii de servicii care cuprind parcări pentru vehicule grele și autoturisme care vor fi realizate odată cu proiectul precum și benzinării și spatii comerciale ce vor fi concesionate ulterior realizării proiectului de execuție. Un spațiu de servicii a fost prevăzut la km 7+300 în zona bretelelor de autostrada A3 și unul la km 24+500 în zona intersecției cu DN1 Feleac. Toate podurile mai lungi de 100 m și intersecțiile de pe traseul centurii metropolitane vor fi iluminate conform normelor specifice.

Tuneluri

În prezentul proiect sunt propuse două tuneluri, unul de la km 19+530 la km 19+980 în lungime de 450 m ce traversează pădurea Mănășturului și cel dea-al doilea tunel de la km 21+035la km 21+275 în lungime de 240 m ce traversează pădurea Bisericii. Tunelul nr. 1 se va realiza prin sistemul de execuție cu plafon, numită și metoda semideschisă. Această metodă presupune mai întâi o defrișare în zona împădurită și o excavare în taluz stabilpe viitorul amplasament al tunelului. De la baza acestei excavații se realizează trei ecrane de pereții din piloții forați de diametru mare Ø 1200 mm, doi pereți înspre exterior și un perete în zona mediană. În următoarea etapă, pe acești pereți din piloți forați, care constituie punctele de sprij în pentru planșeul de deasupra tunelului se betonează și se hidroizolează plafonul tunelului. După această etapă se propune realizarea umplerii cu material drenant pe 50 cm grosime și mai apoi cu pământ din primii 2 m de săpătură și așternerea acestuia pe o grosime de 1,0 m. Peste aceasta, se va așterne un strat vegetal protejat cu saltea antierozională în grosime de 20 cm, și inierbarea respectiv împădurirea cu arbori de talie mică. După acesta etapă urmează începând de la capetele tunelului săparea la cota în lungul tunelului sub protecția pereților și a tavanului din beton. În final se realizează sistemul rutier, instalațiile și finisajul interior al tunelului.

Tunelul nr. 2 se va realiza prin sistemul de execuție construite prin metoda închisă. Acesta tehnologie de execuție presupune realizarea săpăturii pe tronsoane mici, săpătura realizându-se în mod convențional sau mecanizat, după care se trece la securizarea și consolidarea acestuia. Se propune astfel torcretarea cu beton și ancorarea pereților și a tavanului săpat. Mai apoi se realizează impermeabilizarea tunelului și realizarea unei cojii interioare din beton armat prefabricat și rostuit. Acest tunel are principalul avantaj faptul că terenul de deasupra rămâne netulburat și neafectat, fără a afecta vegetația forestiera de pe el.

În perioada 13 noiembrie – 3 decembrie 2020 publicul interesat are posibilitatea de a transmite propuneri, sugestii și opinii cu privire la propunerile PUZ (de pe raza UAT Cluj-Napoca) pe adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la sediul Primăriei, Calea Moților nr.7.

Datorită complexității și impactului P.U.Z, se va organiza și o dezbatere publică pe tema PUZ Drum Transregio TR35, în prima jumătate a lunii decembrie, la o dată ce va fi comunicată ulterior. Dezbaterea publică pe tema PUZ este distinctă de dezbaterile organizate în 4.12.2020 si 7.12.2020 în vederea obținerii avizului de mediu.

Investiţia în acest proiect va depăşi 250 de milioane de euro, din care 150 de milioane bani europeni.

SURSA: https://zcj.ro/administratie/puz-ul-pentru-centura-metropolitana-publicat-doua-tuneluri-56-drumuri-de-legatura-50-ha-defrisate-30-ha-exproprieri–206650.html