Sat. Feb 4th, 2023

14 Proiecte de Hotarari pe ordinea de zi a sedintei de joi a C.L. Floresti

Pe site-ul Primariei Floresti a fost publicata Ordinea de zi a sedintei de C.L. Floresti din luna noiembrie.

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local Floreşti, pentru data de 17 noiembrie 2016, ora 16,00 la sediul Consiliului local din strada Avram Iancu, nr. 170, cu următorul proiect al ordinei de zi :

cons local 2016 nou 006

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat pe anul 2016.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțarii multianuală a obiectivelor ” Iluminat public Drum de legătură varianata SUD , com. Florești, jud. Cluj” și “Devieri rețele electrice de pe amplasamentul existent- Drum de legătură varianta SUD “.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse /categorii de burse pentru semestrul I anul școlar 2016-2017 pentru Școala Gimnazială ” Gheorghe Șincai ” Florești și Școala Gimnazială Luna de sus.

4. Plângere prealabilă prin care se solicită anularea (inclusiv prin revocare) HCL nr. 124 din 15.09.2016, stabilirea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de liber acces pe drumurile comunale de pe raza comunei Floreşti, judeţul Cluj, pentru autovehiculele şi utilajele de mare tonaj.

5. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local pentru realizarea obiectivul investiției “Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și reabilitare stație de pompare uzată în UAT Florești” în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj , în perioada 2014-2020.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru utilizarea serviciului de închiriere biciclete în regim self-service și a modelului de contract.

7. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local în AGA Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu pentru concesionare teren pentru Oastea Domnului.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru P.U.Z. și construire și dotare service autovehicole, bransamente și racorduri, organizare de șantier și imprejmuire, Situate în comuna Florești, satul Luna de sus, având ca beneficiar pe S.C. LUKACOM INVEST SRL .

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUD ” Construire imobile de locuințe colective S+D+P+2E+M/R și modificări structurale la construcția autorizată cu AC nr. 350/09.06.2016, situate în localitatea Florești, str. Valea Gărboului/Strada Răzoare, beneficiar Pop Cosmin Mihai și Beudean Cornel Radu.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru P.U.D. construire un imobil cu regim de înalțime P cu funcțiunea de alimentație publica cu specific zonal și 3 corpuri de locuințe individuale cu regim de înalțime de la D+P la P, situate în localitatea Florești, str. Mănăstirii f.n., având ca beneficiar pe COLDEA MIRELA LUDMILA.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru P.U.D. Construire imobil de locuințe colective D+P+3E+M, situat în localitatea Florești, zona Dealul de jos, având ca beneficiari pe CICIO VLAD

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru P.U.Z. Construire trei imobile cu destinația hale de depozitare amenajare incintă situat în localitatea Florești, zona Hotarlab , având ca beneficiar pe ILE SAMUIL.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru P.U.Z. Construire 4 imobile de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+4E, împrejmuire, branșamente și utilități”, situate în localitatea Florești județul Cluj, Strada Teilor FN, beneficiar pe SÎRB ADINA POMPILIA.

15. Diverse.

Daca ti-a placut articolul si doresti sa ramai informat poti sa dai like la pagina.
test11