April 19, 2024

Sedinta de “indata” a C.L. Floresti pentru aprobarea Serviciului de Salubritate

Primarul Florestiului, H.Sulea, a convocat pentru maine, marti 15 mai, ora 16.00, o sedinta de “indata” a Consiliului Local Floresti.

Pe ordinea de zi este trecut un singur proiect de hotarare:

“Proiect de hotărâre privind demararea unei proceduri de achizitie negociere fără publicare a unui anunţ de intenţie și aprobarea documentației in vederea atribuirii contractului de achizitie publica „Servicii de salubrizare in comuna Floresti constand in: precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special; colectarea, transportul si depozitarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electrocasnice etc.) “