April 24, 2024

Se stabilesc taxele si impozitele pe 2017!

Maine, joi 29 decembrie, ora 16.00, va avea loc ultima sedinta de Consiliu Local Floresti din acest an, iar pe ordinea de zi sunt trecute 18 Proiecte de Hotarari.

cl-floresti-17-nov-2016-001

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice pentru anul 2017, pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Floreşti.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităților de învățământ care funcționează pe raza comunei Florești în anul școlar 2017 -2018.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Floreşti pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate in baza Legii nr. 350/2005 privind finantarile nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de finanţare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive din comuna Floreşti, a Cererii de finanţare (tip) şi a Contractului de finanţare (tip).
 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea plafonului creanţelor fiscale restante la sfârşitul fiecărui trimestru care se vor publica pentru anul 2017.
 9. Proiect de hotărâre privind scutirea la plata impozitelor şi taxelor pentru clădirile şi terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.
 10. Proiect de hotărâre privind scutirea la plata impozitelor şi taxelor pentru clădirile şi terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementărilor urbanistice , circulatiei rutiere și a tramei stradale în comuna Florești.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării multianuale a obiectivului ” Proiectare și construire podeț casetat peste Valea Sânaslăului și intersecția Cetatea Fetei ”.
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din HCL nr. 144/17.11.2016.
 14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru P.U.Z. și construire și dotare service autovehicole, bransamente și racorduri, organizare de șantier și imprejmuire, Situate în comuna Florești, satul Luna de sus, având ca beneficiar pe S.C. LUKACOM INVEST SRL
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru P.U.D. construire un imobil cu regim de înalțime P cu funcțiunea de alimentație publica cu specific zonal și 3 corpuri de locuințe individuale cu regim de înalțime de la D+P la P, situate în localitatea Florești, str. Mănăstirii f.n., având ca beneficiar pe COLDEA MIRELA LUDMILA.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru P.U.Z. Construire trei imobile cu destinația hale de depozitare amenajare incintă situat în localitatea Florești, zona Hotarlab , având ca beneficiar pe ILE SAMUIL.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru P.U.Z. Construire 4 imobile de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+4E, împrejmuire, branșamente și utilități”, situate în localitatea Florești județul Cluj, Strada Teilor FN, beneficiar pe SÎRB ADINA POMPILIA.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru PUZ/PUD Lotizare: Ansamblu rezidențial Dealul de jos, comuna Florești,beneficiar Neag Nicoleta.
 19. Diverse.