July 18, 2024

Scrisoare către premierul L. Orban: “Laptopuri și tablete la cerere oricărui profesor și elev!”

Toate sindicatele din învățământ, elevii, studenții și părinții îi cer de urgență premierului Ludovic Orban a întrunire în care să discute modul în care va fi aplicată concret legea care obligă Ministerul Educației să asigure, la cerere, fiecărui cadru didactic şi fiecărui elev un dispozitiv – laptop sau tabletă, conectat la internet, pentru a putea participa la activităţile de e-learning, informeaza EDUPEDU.ro

Solicitarea vine în contextul în care parlamentarii încearcă să modifice legea deja aprobată, astfel încât tabletele și laptopurile să nu mai poată fi cerute de toți elevii, ci doar de anumite categorii.

Cele 6 organizații și sindicate au emis un apel comun în care cer ca la întâlnirea cu premierul să fie prezenți și miniștrii Educației, Finanțelor și cel al Fondurilor europene.

Comunicatul integral al celor 6 organizații și sindicate:

“Către Guvernul României
În atenţia Domnului Prim – Ministru Ludovic Orban,
Stimate Domnule Prim – Ministru,

Consiliul Național al Elevilor, Alianţa Naţionala a Organizațiilor Studențești din România, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”, structuri reprezentative ale elevilor, studenților, părinților și personalului din sistemul național de educație, având în vedere contextual actual generat de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și incertitudinile privind modul de începerea a anului scolar și universitar 2020-2021, vă solicită, în regim de urgență, o întrunire cu domnia voastră și miniștrii educației, finanțelor publice și cel al fondurilor europene, în cadrul căreia să fie discutate problemele urgente ale învățământului, respectiv:

  1. Aplicarea Legii nr. 109/2020 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 , care a intrat în vigoare la data de 9 iulie 2020 și în baza căreia, Ministerul Educației și Cercetării trebuie să asigure, la cerere, fiecărui cadru didactic şi fiecărui elev un dispozitiv – laptop sau tabletă, conectat la internet, pentru a putea participa la activităţile de e-learning.”
  2. Subiecte de interes general care vizează elevii, studenții și corpul profesoral privind începutul noului an școlar/universitar.

Domnule Prim – ministru,

Din redactarea articolului 94 alin. (2) lit. z) a Legii nr. 1/2011, articol introdus prin articolul unic pct. 2 al Legii nr. 109/2020, rezultă neîndoielnic că legiuitorul a instituit în sarcina Ministerului Educației și Cercetării obligația de a asigura, la cererea acestora, fiecărui elev și fiecărui cadru didactic un dispozitiv, de tip laptop sau tabletă, conectat la internet.

Ținând cont de lipsa fondurilor necesare pentru asigurarea acestor dispozitive electronice tuturor cadrelor didactice și elevilor, dar și de timpul scurt rămas până la începerea anului școlar 2020-2021 pentru rezolvarea acestei probleme, se impune prezența, la această întâlnire, a ministrului finanțelor publice, cât și a ministrului fondurilor europene.

Pentru discutarea celei de-a doua teme, este absolut necesară prezența ministrului educației și cercetării.

Vă rugăm să aveți în vedere că, la 1 septembrie 2020 începe noul an școlar 2020- 2021, iar la 1 octombrie 2020 cel universitar, sistemul educațional fiind încă în așteptarea unor soluții unitare la nivel național, menite să permită desfășurarea, pe cât posibil, în condiții normale, a cursurilor.

Din punctul nostru de vedere soluțiile trebuie identificate la nivel național, neputându-se transfera în responsabilitatea unităților școlare și a autorităților administrației publice locale decizia privind începerea noului an școlar/ universitar. Nu trebuie uitat că evaluarea la final de ciclul de învățământ este națională, ceea ce presupune soluții identice pentru a se asigura egalitatea de șanse pentru toți elevii, indiferent de școala și localitatea în care învață. De aceea, este responsabilitatea Guvernului de a stabili un plan național unitar de începere, în bune condiții, a noului an școlar/universitar!