April 12, 2024

Salubritatea, deszapezirea, restrictionarea traficului greu pe Centura Nord si taximetria sunt pe ordinea de zi a sedintei din 15 noiembrie a C.L. Floresti

Consilierii locali floresteni sunt convocati pentru ziua de joi, 15 noiembrie, pentru a dezbate un numar de 24 de proiecte de hotarari. De pe ordinea de zi nu lipsesc PUZ-PUD-urile, 10 la numar, dar si doua proiecte necesare Florestiului: salubritatea si deszapezirea.

La “punctul 6”, consilierii sunt invitati sa-si exprime opiniile prin vot asupra “restricționarii accesului autovehiculelor destinate transportului de mărfuri si a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe drumul public„Centura de Nord” a comunei Florești și amplasarea indicatoarelor aferente restricției de circulație”, iar la “punctul 8” pentru “aprobarea suplimentării numărului de autorizații de taximetrie”.

Cum se prezinta Ordinea de zi a sedintei din 15 noiembrie de C.L. Floresti: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară la data de 30.06.2018.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară la data de 30.09.2018.
4. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate al comunei Florești asupra imobilului înscris în C.F. 77377 Florești, nr. cadastral 77377.
5. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate al comunei Florești asupra imobilului înscris în C.F. 62249 Florești, nr. cadastral 62249..
6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 137 din 27.09.2018, privind restricționarea accesului autovehiculelor destinate transportului de mărfuri si a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe drumul public „Centura de Nord” a comunei Florești și amplasarea indicatoarelor aferente restricției de circulație.
7. Proiect de hotărâre privind amplasarea indicatoarelor, a plăcuțelor administrative cu denumirile stradale și obligarea afișării numerelor administrative aferente imobilelor de pe raza comunei Florești.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de autorizații de taximetrie .
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plată a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare .
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Floresti, județul Cluj.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, atribuirea contractului de delegare de gestiune pentru prestarea serviciilor de salubrizare , a caietului de sarcini, a modelului de acord cadru si a modelului de contract subsecvent de prestări servicii de salubrizare pe raza Comunei Floresti
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea fisei de date pentru atribuirea contractului de delegare de gestiune pentru prestarea serviciilor de salubrizare stradala si de deszapezire pe raza Comunei Floresti, a caietului de sarcini, a modelului de acord cadru si a modelului de contract subsecvent de prestări servicii de curatare si maturare a strazilor si de deszapezire pe raza Comunei Floresti, precum si a documentatiei de atribuire .
13. Proiect de hotărâre privind demararea unei noi proceduri de achizitie negociere fără publicare a unui anunţ de intenţie in vederea atribuirii contractului de achizitie publica „Servicii de salubrizare in comuna Floresti constand in: precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electrocasnice etc.) ”
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării unei proceduri de negociere fără publicare a unui anunț de intenție în vederea atribuirii contractului de achiziție publică „SERVICII DE DESZĂPEZIRE PE RAZA COMUNEI FLOREȘTI” și declararea lucrării ca obiectiv multianual.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” , strada EROILOR, nr. 116A., beneficiar SC PROLIVING INVEST SRL.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.D. – DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ ȘI CONSTRUIRE IMOBIL MIXT CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+E+M CU FUNCȚIUNI DE COMERȚ/SERVICII ȘI LOCUIRE, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJĂRI EXTERIOARE” – strada CETĂȚII ,nr. 34, beneficiar Urasi Petcu Mirabela.
17. Proiect de hotărare privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. – CONSTRUIRE 4 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE P+2E, AMENAJĂRI, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI UTILITĂȚI” sat FLOREȘTI, strada CĂTANELOR, F.N. beneficiari SC ARCDOM SRL, SC VISION BUILDINGS SRL, SC MARGHERITA SRL.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E+Er, IMPREJMUIRE TEREN ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” , strada TEILOR, F.N. beneficiar SC RETEZAT AMIRA SRL.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE CASĂ DE RUGĂCIUNE P+E+mezanin”, strada EROILOR, nr. 114A, beneficiar BISERICA BAPTISTĂ NR. 5 BETEL CLUJ-NAPOCA.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE D+P+E+M”, str. TEILOR, F.N. beneficiar SC CONSRED CONSTRUCT SRL.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE DOUĂ IMOBILE CU FUNCȚIUNI MIXTE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+D+P+3E, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” – str. STEJARULUI F.N., beneficiari SC TENANGO SRL și SC BIA GABI CONSTRUCT SRL
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E (6 APARTAMENTE), AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, AMENAJARE DRUM DE ACCES” strada TĂUTULUI, F.N., beneficiar PALFI ȘTEFAN și PALFI IRINA
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” ,strada SOMEȘULUI, nr. 10 ,beneficiar SC GERMA FASHION IMPEX SRL.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE 4 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+4E, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” – str. TEILOR F.N., beneficiar SCHIAU TOFAN COSMIN DAN, SCHIAU TOFAN NICOLETA SPERANȚA, TOFAN NICOLAE CLAUDIU.
25. Diverse.