February 21, 2024

S-a votat taxa pentru autovehiculele si utilajele de mare tonaj care circula pe strazile Florestiului

Consilierii locali floresteni au adoptat ieri cu 14 voturi “pentru” proiectul pentru “stabilirea taxei pentru eliberarea autorizației de liber acces pe drumurile comunale de pe raza comunei Florești , județul Cluj, pentru autovehiculele și utilajele de mare tonaj.” Doi consilieri au preferat sa se abtina. Vezi ce proiecte au fost aprobate, care nu au intrunit numarul suficient de voturi si care au fost retrase de pe ordinea de zi!

cons local fl 25 august 2016 004

La sedinta trecuta, proiectul initiat de catre primarul Horia Sulea a fost votat doar de catre 8 consilieri locali, 6 s-au abtinut iar unul a votat impotriva, taxa fiind de 200 de lei per zi si 3.800 lei abonament lunar.

Primarul a revenit cu proiectul in Consiliul Local cuantumul taxei de liber acces pentru autovehiculele si utilajele de mare tonaj fiind stabilita la 100 de lei per zi, respectiv 1700 lei.

Au fost retrase de pe ordine de zi urmatoarele proiecte:

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru P.U.Z. Construire 3 imobile de locuințe, colective P+2E+M,situate în localitatea Florești, str. Sesul de sus, f.n., având ca beneficiari pe S.C. BRIOTEX IMPEX S.R.L. și S.C. LA RĂDUCU INVEST S.R.L.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru P.U.D. construire imobil de locuințe colective D+P+2E, situat în localitatea Florești, str. Fagului, f.n, având ca beneficiari pe S.C. MARADIN IMOB S.R.L.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru P.U.D. construire 2 imobile de locuințe colective P+2E cu câte 6 apartamente, situate în localitatea Florești, str. Sub Cetate, f.n., având ca beneficiari pe EMERICH MARIA SIMINA și EMERICH ROBERT CIPRIAN.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru P.U.D. construire imobil de locuințe colective D+P+2E+Er, racorduri și bransamente, imprejmuire, situate în localitatea Florești, str.Teilor, nr. 11, având ca beneficiar pe POP IOAN și soția POP CORINA.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru PUZ construire 8 imobile de locuințe colective P+2E+M, situat în localitatea Floresti, strada Sesul de sus, f.având ca beneficiari pe S.C. ALE AVIS S.R.L. și S.C. ATESIM S.R.L.

Au fost aprobate urmatoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local cu sumele primite de la Consiliul Județean Cluj.

2. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de pe raza comunei Florești și în comisia de asigurare a calității educației (CEAC) a Școlii Gimnaziale ” Gheorghe Șincai” Florești pentru anul școlar 2016-2017.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea întabulării și cadastrării în favoarea comunei Florești, în administrarea Consiliului Local Florești a unei suprafețe de teren de 3,23 ha .

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfrățirii Comunei Florești cu satul Slobozia Mare, situat în Republica Moldova, Raionul Cahul.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Florești.

6. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cadrul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din comuna Florești și aprobarea regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare.

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pentru eliberarea autorizației de liber acces pe drumurile comunale de pe raza comunei Florești , județul Cluj, pentru autovehiculele și utilajele de mare tonaj.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru P.U.Z. Construire ansamblu de 3 imobile cu destinația de locuințe colective S+P+2E+Er, situat în localitatea Floresti, str. Urușagului, f.n., având ca beneficiari pe HOȚ LIVIA, HOȚ IOAN, RUS IONELA, RUS OVIDIU, MUREȘAN SIMONA și MUREȘAN OVIDIU.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru P.U.D. construire 2 locuințe cuplate cu regim de înalțime P+E, situate în localitatea Floresti, str. Valea Gîrboului, f.n., având ca beneficiari pe BUICU ROMULUS – MIHAI SI SOȚIA SIMONA, MIRDAN BOGDAN IONUȚ SI SOȚIA CARMEN DOINA,

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru P.U.D. construire 4 imobile fiecare cu câte doua locuinte cuplate P+E, imprejmuire, bransamente și racorduri, situate în localitatea Floresti, str. Iazului, f.n., având ca beneficiari pe S.C. DINAMIC CARTING S.R.L. și S.C. MIHU COLLECTING S.R.L.

Nu au fost aprobate urmatoarele proiecte:

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru P.U.D. Construire 4 imobile fiecare cu câte doua locuinte cuplate P+E, imprejmuire, bransamente și racorduri, situate în localitatea Florești, str. Sub Cetate, f.n, având ca beneficiari pe S.C. DINAMIC CARTING S.R.L. și S.C. MIHU COLLECTING S.R.L.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru P.U.D. Construire imobile de locuințe colective S+D+P+2E+M/R și modificari strcturale la constructia autorizata cu AC nr. 350 din 09.06.2016, situat în localitatea Florești, str. Valea Garboului/str. Răzoare, f.n., având ca beneficiari pe POP COSMIN MIHAI și BEUDEAN CORNEL RADU.

15. Proiect de hotărâre privind apărobarea documentatiei pentru P.U.D. construire un imobil cu regim de înalțime P cu funcțiunea de alimentație publica cu specific zonal și 3 corpuri de locuințe individuale cu regim de înalțime de la D+P la P, situate în localitatea Florești, str. Mănăstirii f.n., având ca beneficiar pe COLDEA MIRELA LUDMILA.

18. Proiect de hotîrâre privind aprobarea documentatiei pentru P.U.Z. CONSTRUIRE 3 IMOBILE CU DESTINAȚIA HALE DE DEPOZITARE, AMENAJARE INCINTA, situat în localitatea Florești, zona Hotarlab , având ca beneficiar pe ILE SAMUIL.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru P.U.D. Construire imobil de locuințe colective D+P+3E+M, situat în localitatea Florești, zona dealul de jos, având ca beneficiari pe CICIO VLAD.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru P.U.Z. și construire și dotare service autovehicole, bransamente și racorduri, organizare de șantier și imprejmuire, Situate în comuna Florești, satul Luna de sus, având ca beneficiar pe S.C. LUKACOM INVEST SRL prin reprezentant VIDREAN IOAN-VIOREL.

22. Proiect de hotărâre prvind aprobarea documentatiei pentru PUD “Construire două imobile de locuințe colective cu regim de înălțime P+3E” situate în localitatea Florești, Strada Sub Cetate FN (Corelat cu PUZ avizat cu HCL Nr. 63/2015), având ca beneficiari pe Rusu Augustin, Rusu John, Stan Elena Elvira, Rusu Emil, Maja Maria, Maja Ioan, Maja Adela, Rusu Mircea Octavian, Rusu Călin Adrian, Rusu Gelu Dan.