April 12, 2024

Proiecte multe si “interesante” pe Ordinea de zi a C.L. Floresti!

Contractul dintre UAT Floresti si SC Napoca SA pentru realizare proiectare si executie “Modernizare strada Eroilor în Comuna Florești, Județul Cluj” a fost semnat in data de 23 aprilie 2019. Lucrarile urmeaza a fi demarate, din informatiile noastre, in luna iulie si se vor intinde pe parcursul a unei jumatati de an (n.r. poate!), conform celor stipulate in contract.

Interesant este ca joi, 20 iunie, in cadrul sedintei de Consiliu Local Floresti, pe Ordinea de zi, la punctul 6, este trecut spre dezbatere si aprobare (sau nu) un proiect “privind modificarea prețului Contractului de lucrări nr. 34.569/23.04.2019 având ca obiect „Modernizare strada Eroilor în Comuna Florești, Județul Cluj”.

Altfel spus, SC Napoca a castigat licitatia cu o suma si acum solicita modificarea acesteia (n.red. banuim ca mai mare decat cea cu care si-a adjudecat lucrarea, in minus ar fi o premiera mondiala!) in urma calculelor rezultate dupa realizarea proiectului tehnic.

Initial, valoarea lucrarii era de 11,7 milioane lei, dintre care 8,51 de la bugetul de stat si 3,18 de la bugetul local.

Ce lucrari implica Modernizarea strazii Eroilor:

“Acoperirea Vaii Sanaslaului, realizarea a 2 trotuare de 2,5 – 3 metri latime, plus pista de biciclete de 2,2 metri. 3 benzi de rulare, 2 pt trafic, de​ 3,5 m latime, plus una de parcare longitudinala de 2,5 m.​

Iata cateva detalii tehnice din INDICATORII TEHNICO ECONOMICI APROBATI PRIN HCL.

Lungime totala – 1125 ml
Suprafata ocupata – 24200 mp
Suprafata carosabil plus parcari – 11900 mp
Suprafata trotuare – 4500 mp
Suprafata pista biciclete – 2050 mp
Acoperirea vaii – 5850 mp
Canalizare – 1100 m
Guri de scurgere noi – 50 buc
Indicatoare rutiere noi – 29 buc
Sistem rutier – balast 25cm, balast stabilizat 22 cm, AB31,5 (beton asfaltic) – 6 cm, BAD20 (beton asfaltic deschis) – 6 cm, MAS16 (mixtura asfaltica stabilizata) – 5 cm
Pista de biciclete – balast stabilizat 20 cm, BA16 (beton asfaltic) – 4 cm
Trotuare – balast stabilizat 25 cm, BA16 – 4 cm
Scurgerea apelor – conducte racord de 300mm
Acoperirea vaii – structuri metalice ovoidale deschidere de 2,14m / inaltime 1,64m / lungime 1125m – plus racorduri pt camine cu diametru de 1000mm”

Iata cum se prezinta ordinea de zi a sedintei de C.L. Floresti, 20 iunie 2019:

1. Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului local pe anul 2019.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de sistematizare rutieră a localității Florești.

3. Proiect de hotărâre. privind acordarea de ajutor financiar domnului Oneț Gabriel Ioan, domiciliat în comuna Florești, str. , str. Stejarului nr. 125-127, bl. A2, ap.33.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea proprietarilor imobilelor de tip ANL în vederea extinderii suprafeței construcției.

5. Proiect de hotărâre acordarea de ajutor financiar domnului Crișan Alin Alexandru, cu domiciliul în sat Florești, str. Muzeul Apei, nr. 13C, ap. 23, jud. Cluj.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adițional privind modificarea prețului Contractului de lucrări nr. 34.569/23.04.2019 având ca obiect „Modernizare strada Eroilor în Comuna Florești, Județul Cluj”.

7. Proiect de hotărâre privind darea in concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., a 6 buc. autobuze nearticulate, noi, pentru elevi – bunuri aflate în domeniul privat al Municipiului  Cluj-Napoca.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de servicii de consultanță juridică permanentă cu privire la procedura de expropriere în vederea realizării obiectivului „Modernizare străzi și amenajări urbanistice prin extindere platformă drum, comuna Florești, județul Cluj”.

9. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate al comunei Florești asupra imobilului înscris în CF nr. 72970 Florești, nr. cadastral 72970 și asupra imobilului înscris în CF nr. 72967, nr. cadastral 72967.

10. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate al comunei Florești asupra imobilului înscris în CF nr. 71514 Florești, nr. cadastral 71514 și asupra imobilului înscris în CF nr. 77125, nr. cadastral 77125.

11. Proiect de hotărâre privind revocarea  Hotărârii de Consiliu Local nr. 19 din 03 februarie 2009, privind instituirea unei taxe de acces pe drumurile comunale pentru vehiculele și utilajele de mare tonaj.

12. Proiect de hotărâre privind  acordarea de ajutor financiar domnului Zegrea Cristian, cu domiciliul în Florești, str. Florilor, nr. 192G, sc. 2, ap.19, jud. Cluj.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare și instituirea taxei speciale de salubrizare.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adițional privind actualizarea  prețului Contractului de lucrări nr. 20.442/05.07.2016 având ca obiect ” Reparații drumuri modernizate și nemodernizate în Comuna Florești, Județul Cluj”.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea întabulării  și cadastrarii în favoarea comunei Florești în domeniul public, al imobilului clădire ” Gradiniță  Luna de sus” cu terenul  aferent în suprafață totală de 860 mp, situat în intravilanul localității Luna de sus, comuna Florești .

16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico- economici și a valorii totale ale proiectului ” Modernizare și reabilitarea sistemului de iluminat public pe strada Eroilor din comuna Florești, județul Cluj”.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici și a valorii totale ale proiectului ” Modernizare strada Eroilor în comuna Florești, județul Cluj.

18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea alipirii imobilelor identificate prin extrasele de Carte Funciară nr. 59450, 59488, 59416, 59427, 59468, 59477, 59466, 59431, 59479, 59452, 59414, 59487, 59443, 59453, 59482, 59424, 54649, 59463, 59470, 65356, 60213, 60212 situate în localitatea Florești, județul Cluj.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Stabilirea regimului de înălțime corespunzând unui număr de niveluri maxim admis, respectiv D+P+6E+Er, pentru zona situată în strada Avram Iancu, nr. 410, în suprafață de 15.315 mp, beneficiar SC TENANGO SRL.

20. Plângere prealabilă formulată de către d-nul Cântă Nicolae, domiciliat în com. Florești, str. Avram Iancu nr. 486C, cu domiciliu ales  la sediul profesional al Societății civile de avocați Irimie, Basarab, Ruge, Pop , Andrei (IBRPA/VERTIS LEGAL )   prin care solicită revocarea HCL nr. 69 din 18.04.2019 precum și a HCL nr. 100 din 12.07.2018.

21. Diverse.