May 22, 2024

Procurorii DNA si DIICOT ar trebui sa citeasca opinia arhitectului sef al Clujului vis-a-vis de “smecheriile” folosite pentru autorizarea si reautorizarea Fermei de Pui Floresti!

3 MAI este ultima zi pana la care FLORESTENII pot CONTESTA la Agentia pentru Protectia Mediului Cluj REAUTORIZAREA – pentru a treia oara !!! – a Fermei de pui detinuta de catre familia Coborzan.

Pe 4 APRILIE, conform spuselor directorului APM Cluj, Ferma de pui a primit autorizatie integrata de mediu pentru functionare, dar cu mentiunea ca aceasta poate fi contestata in termen de 30 de zile.

Va reamintim, in toamna anului trecut, pe 19 OCTOMBRIE, mai bine de 700 de floresteni prezenti in sala de Sport “Cetatea Fetei au participat si protestat zgomotos, putin a lipsit ca unul dintre organizatori sa fie luat la suturi in fund, la dezbaterea organizata de catre APM, conform legii !, fata de intentia clara a conducerii institutiei mai sus-amintita de a reautoriza ferma.

Tot in acea zi de 19 OCTOMBRIE, administratorii firmelor Oncos (Vasile Onaca), Bravinvest (Viorica Cobarzan, ex-Amareto) si Aleavis//Puiul Regal Gilau(sotii Carmen si Gabriel Balas) au fost plasati sub control judiciar de catre anchetatori, pentru o perioada de 60 de zile, in urma percheziitilor efectuate in cursul zilei de ieri de catre inspectorii ANAF si Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice si cei ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane.

Citeste mai mult aici: http://www.floresti24.ro/2016/10/20/viorica-cobarzan-ferma-de-pui-floresti-vasile-onaca-oncos-si-sotii-balas-puiul-regalgilau-au-fost-pusi-sub-control-judiciar/

De atunci…NIMIC, NICIO VESTE. TACERE TOTALA!

In acest caz, consideram ca procurorii DNA sau cei de la DIICOT ar TREBUI SA CITEASCA OPINIA ARHITECTULUI SEF al JUDETLUI CLUJ, d-nul CLAUDIU SALANTA, vis-a-vis de modul cum in 2006 a fost autorizata Ferma de pui, respectiv reautorizata in 2011!

Republicam materialul postat de catre arhitectul sef al judetului Cluj pe pagina persoanala de facebook!

“Date fiind diversele informatii referitoare la autorizarea fermei din Floresti este relevanta prezentarea situatiei si a datelor din care se desprinde urmatoarea concluzie:

– la data emiterii autorizatiei integrate de mediu nr. 15-NV6 din 21.06.2006, prin care se autoriza o fermă de păsări de 22.000 capete și un abator, exista o zonă de locuinte (ANL cetatea fetii demarat in anul 2002) la mai putin de 400 m de obiectivele autorizate și drept urmare o fermă care impune o zonă de protectie sanitară de 1000 m, respectiv un abator cu o zonă de protectie de 500 m, nu putea fi autorizate nici la acea dată cu atât mai mult la acestă dată.

Zona s-a dezvoltat în conformitate cu directiile de dezvoltare stabilite prin PUG-2005 care limita functiunea amplasamentului la o activitate ce presupune o zonă de protectie sanitară de maxim 50 m. De asemenea se poate constata și faptul că abatorul s-a realizat cu încălcarea prevederilor legale privind emiterea autorizatiei de construire acesta fiind realizat fără elaborarea prealabilă a unui PUZ – obligatoriu conform PUG-1999 iar schimbarea destina’ie din ferma de crestere a iepurilor in ferma de crestere pui s-a facut neautorizat si asta in ciuda faptul ca zona de protectie sanitara a fost marita cu cateva sute de metri.

Pentru detalii va urez lectura placuta:

A. Referitor la Autorizatia integrată de mediu nr. 15-NV6 din 21.06.2006:

• Autorizatia integrată de mediu (AIM) nr. 15-NV6 din 21.06.2006 a fost emisă pentru fermă de păsări și abator cu 8 hale de productie, utilizate pentru creșterea intensivă a păsărilor de carne, capacitate maximă de 22.000 locuri/hală/serie și abator pentru păsări cu capacitatea de 3179,2 tone/an carne de păsări și organe, adică o fermă de păsări de 22.000 capete și abator;

• La data emiterii autorizatiei integrate de mediu, adică 21.06.2006, era în vigoare Ordinul Ministrului sănătătii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaţa al populaţiei, care prin prevederile art. 11 reglementa distanţele minime de protecţie sanitară, recomandate între zonele protejate şi o serie de unităţi care produc disconfort şi unele riscuri sanitare (în cazul în care prin studiile de impact nu s-au stabilit alte distanţe), după cum urmează:
o Ferme de păsări cu peste 5.000 de capete şi complexe avicole industriale=1.000 m
o Abatoare, târguri de vite şi baze de recepţie a animalelor = 500 m

• Același articol precizează faptul că distantele minime de protectie sanitară pot fi modificate pe baza studiilor de impact avizate de institute specializate, însă în cazul autorizatiei integrate de mediu nr. 15-NV6 din 21.06.2006 nu a fost întocmit un astfel de studiu de impact asupra sănătătii populatiei prin care să se reducă distantele minime de protectie sanitară enuntate, după cum reiese din documentatia solicitării anexă la autorizatia din anul 2006 și din adresa Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj nr. 23479/44/21.07.2016 în care se precizează faptul că „emiterea AIM nu a necesitat un studiu de sănătate deoarece era respectată distanta minimă de protectie sanitară a fermei fată de ansamblul rezidential existent la acea dată”;

B. Referitor la reglementarea urbanistică a zonei și instituirea zonei de protectie sanitară prin documentatii de urbanism:

• Amplasamentul fermei de pui a fost, de la înfiintare și până în anul 1993 (?) data aprobării planului urbanistic general al comunei Florești situat în extravilanul localitătii;

• Ulterior introducerii în intravilan (PUG – 1993 ?), amplasamentul pe care se află în prezent ferma de pui și abatorul, a fost reglementat prin Planul Urbanistic General al Comunei Florești versiunea 1999, aprobat prin Hotârârea Consiliului Local al Comunei Florești nr. 35 din 30 decembrie 1999, aceasta fiind inclus în UTR.6 – Zona mixtă M – subzona viitoare unităti cu caracter preponderent industrial și depozitare (inclusiv agro-industriale) unde amplasarea de noi obiective inclusiv specificul acestora este permisă numai în baza unui PUZ. – M.p.A – Subzonă mixtă propusă, inclusiv terenul fermei de pui existentă care este în proces de schimbare a functiunii în mică industrie în evolutie. Amplasarea de noi obiective sau noi functiuni este permisă numai pe baza unor P.U.Z.-uri avizate și aprobate conform legii, care să contină și relatia fată de drumul propus „Șoseaua nr. 1”. Prin prisma prevederilor amintite emiterea autorizatiei de constuire pentru abator, ca obiectiv nou propus, era obligatoriu ca anterior emiterii autorizatiei de construire șă fie elaborat un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) care abia ulterior avizării și aprobării conform legii putea să stea la baza emiterii autorizatiei de construire nr. 7019/12.08.2004 pentru investitia nouă – abator de păsări.

• Planul Urbanistic General – versiunea 1999 a prevăzut pentru zona viitorului ansamblu rezidential „Cetatea fetei” destinatia de zonă rezervată pentru locuinte și dotări complementare, putând fi inclusă în intravilanul localitătii în baza unui PUZ avizat și aprobat. Astfel, în baza certificatului de urbanism nr. 8 din 11.02.2002 a fost elaborat Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „Cartier rezidential Cetatea fetei” – comuna Florești pe o suprafata de 50,45 ha. PUZ -ul a fost avizat de către Consiliul Judetean Cluj prin avizul nr. 6/2002 și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Florești nr. 53 din 5 noiembrie 2002. Prin PUZ zona a fost delimitată în unităti teritoriale de referintă, cu următoarele specificatii – zona de locuit, zona centrală și functiuni complementare, zona mixtă – locuire și functiuni complementare, zona echipamentelor publice, zona spatiilor plantate, de recreere, sport, zona de gospodărire comunală, zona cirdulatiilor auto și pietonală – cu mentiunea că zona reglementată prin acest PUZ se afla la mai putin de 400 m de amplasamentul fermei de pui și abatorului și mentiunea că PUG – 1999 propunea schimbarea functiunii în mică industrie în evolutie. Pentru realizarea cartierului rezidential ”Cetatea Fetei” a fost emis și acordul de mediu nr. 118/22.03.2002.

• Ulterior, amplasamentul pe care se află în prezent ferma de pui și abatorul, a fost reglementat prin Planul Urbanistic General al Comunei Florești versiunea 2005, aprobat prin Hotârârea Consiliului Local al Comunei Florești nr. 6 din 11 ianuarie 2005, aceasta fiind inclus în Zona unitătilor agricole (UA) – Subzona unitătilor agricole existente (UAe) și Subzona unitătilor agricole propuse (UAp) conditia fiind de a putea asigura zonele de protectie sanitară. Prin PUG se prevede în jurul amplasamentul actualei fermei de pui și abatorului o zonă de protectie sanitară de 50 m ceea ce implicit arată faptul că prin caracterul strategic al PUG se continuă trendul de dezvoltare a zonei prin eliminarea factorilor poluanti zona de protectie sanitară instituită conditionând functiunile și functionalitatea activitătiilor agro-industriale ce pot fi desfășurate pe parcelă.

Prin prisma celor enuntate se pot constata următoarele:

• Aprobarea în anul 2002 a PUZ-ului pentru realizarea ansamblului rezidential „Cetatea Fetei”- comuna Florești, situat la o distantă mai mică de 400 m fată de amplasamentul fermei de pui și abatorului, a condus indubitabil la imposibilitatea respectării zonelor de protectie sanitară de 500 m pentru abator respectiv 1.000 m pentru ferma de pui care să permită eliberarea autorizatiei integrată de mediu (AIM) nr. 15-NV6 din 21.06.2006 fără elaborarea în prealabil a unui studiu de impact asupra sănătătii populatiei conform prevederilor OMS nr. 536 art. 11;

• Autorizatia de construire nr. 7019/12.08.2004 pentru investitia nouă – abator de păsări emisă de Primarul Comunei Florești s-a făcut cu încălcarea prevederilor legale în vigoare, deoarece conform Planului Urbanistic General, în vigoare la acel moment, pentru acel amplasament era necesar ca premergător emiterii autorizatiei să fie elaborat și aprobat un Plan urbanistic zonal (PUZ), or un asemenea PUZ nu a fost avizat/aprobat;

• Planul Urbanistic General al Comunei Florești, în vigoare la data eliberării autorizatiei integrate de mediu nr. 15-NV6 din 21.06.2006 a instituit în zona amplasamentului fermei de pui și abatorului o zonă de protectei sanitară de doar 50 m ceea ce implicit conduce la limitarea activitătii și functiunilor ce se pot desfășura pe acel amplasament, iar ferma de pui și abatorul nu se pot încadra într-o asemenea zonă de protectie sanitară și nu puteau să functioneze din punct de vedere urbanistic pe acel amplasament.

Claudiu SALANTA – Arhitect sef al Judetului Cluj – https://www.facebook.com/claudiu.salanta.1/posts/10158294422650574