April 18, 2024

Primaria Floresti trece la expropieri pentru realizarea Drumului de legatura SUD!

U.A.T. Floresti anunta declansarea procedurii de expropiere pentru imobilele reprezentand teren identificate cadastral/topografic conform Anexei ce face parte integranta. Este vorba de “imobilele” aflate in “calea Drumului de legatura varianta SUD”.

Pe pagina de facebook, primarul Florestiului, dl. Horia Sulea a oferit cateva explicatii:

“S-a ajuns si in acest punct. Adica, potrivit legislatiei (una teribil de stufoasa) dupa realizarea proiectului, stabilirea culoarului de expropriere, identificarea terenurilor/cladirilor ce urmeza a fi expropriate, stabilirea proprietarilor acestora, evaluarea proprietatilor, stabilirea despagubirilor, exproprierea in sine, punerea la dispozitia bancii si virarea efectiva a sumelor cuvenite expropriatilor, predarea si inregistrarea la cadastru a culoarului de expropriere, urmeaza aceasta etapa.

Din momentul punerii la dispozitia bancii si virarea efectiva a sumelor, culoarul, fiind investitie de utilitate publica, e expropriat.

Acum proprietarii se prezinta la Comisia formata din functionari publici ai Primariei, Prefecturii, OCPI, Minister si declarara daca accepta au ba suma stabilita de evaluator si expert.

Daca accepta, banca vireaza direct banii in contul indicat.

Daca nu, urmeaza judecata, la finele careia un judecator va stabili cine are dreptate.

Ca accepta ca nu, culoarul e expropriat, trecut in proprietatea UAT Floresti, inca de la virarea sumelor catre banca, Instanta urmand a stabili eventual cuantumul despagubirii.

Iar acest lucru se poate intampla la ani DUPA realizarea efectiva a investitiei”.

P.S. Clic pe foto pentru imagine marita!