April 15, 2024

Oportunități de finanțare pentru afaceri în mediul rural clujean

Asociația GAL Someș-Nadăș a deschis sesiunea de depunere a proiectelor pe două măsuri – Măsura M4/3A – Asociativitate și cooperare în teritoriul GAL Someș-Nadăș și Măsura M8/6B –
Turism cultural și de agrement. Cei interesați sunt invitați să își depună proiectele până la finalul lunii august.

Măsura M4/3A vine ca răspuns la nevoia de sprijinire a fermierilor mici și medii pentru dezvoltare și acces la piață prin încurajarea asocierii pentru producție, procesare și marketing. Câteva dintre
investițiile eligibile pe această măsură se referă la:
● organizarea întâlnirilor comunitare și facilitare comunitară
● elaborare studii de piață, planuri de afaceri
● sprijin în elaborarea documentelor constitutive
și, într-o etapă ulterioară:
● asistență la punerea în aplicare a planului de afaceri, în diversificarea produselor și serviciilor;
● organizare vizite de studiu
● asistență în recrutarea resursei umane
● organizarea de evenimente de promovare
● crearea de marcă
● coordonare și asistență în atragerea de fonduri.

 

În ceea ce privește Măsura M8/6B, scopul acesteia este ere încurajarea dezvoltării zonelor rurale pe baza patrimoniului cultural (imobil, mobil, imaterial) și natural local, respectiv prin dezvoltarea
serviciilor de agrement, culturale, turistice și a infrastructurii aferente. Printre investițiile eligibile ale măsurii M8/6B se numără următoarele:
● studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural
(imobil, mobil și imaterial) și natural al satelor – restaurarea ecosistemelor naturale, crearea
de trasee turistice, studii teritoriale, informare și conștientizare, etc.
● investiții de uz public în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în infrastructura
turistică la scară mică – demarcarea zonelor turistice, construirea de adăposturi, plasarea
unor panouri informative, dezvoltarea sistemelor de rezervări online, etc.
● investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate
populației rurale – investiţii în facilități care sprijină activităţi de recreație și agrement, investiţii în stabilirea, extinderea şi modernizarea facilităţilor care furnizează servicii de bază (pieţe
locale, centre de comunitate pentru activităţi de societate), etc
Sesiunea de depunere a proiectelor este deschisă până în 31 august 2018, dosarele putând fi depuse la sediul GAL Someș-Nadăș din comuna Florești, pe strada Avram Iancu, nr. 170, et.1.

Mai multe detalii despre aceste măsuri de finanțare, precum și întreaga documentație pentru fiecare dintre ele, găsiți pe site-ul Asociației GAL Someș-Nadăș – www.galsn.ro, pe pagina de Facebook sau la adresa de email galsomesnadas@gmail.com.