July 20, 2024

OFICIAL/ Directivă europeană privind reducerea TVA la produsele de bază/ Guvernul României poate aplica directiva doar dacă schimbă legislația

În această săptămână, a fost oficializată o nouă directivă privind cotele taxei pe valoarea adăugată: Directiva europeană 542/2022 din 5 aprilie 2022 care  introduce o cotă de TVA sub pragul de 5% şi o cotă de TVA de 0%  doar pentru anumite bunuri şi servicii.

Statelor membre li se oferă premisele să implementeze zero TVA pentru produsele esențiale – alimente, produse farmaceutice sau produse de uz medical.

„Statele membre pot aplica maximum două cote reduse. (…) Pe lângă cele două cote reduse menţionate (…), statele membre pot aplica o cotă redusă mai mică decât cota minimă de 5 % şi o scutire cu drept de deducere a TVA achitate în etapa anterioară livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii (…)”, conform directivei anterior menţionată.

Potrivit agenției de consultanță și audit financiar EY, revizuirea cotelor de TVA este un proiect la care se lucrează de multă vreme la nivelul Consiliului UE, intenția forurilor europene fiind aceea de a oferi guvernelor mai multă flexibilitate în stabilirea şi adoptarea cotelor reduse de TVA, dar și în îndeplinirea priorităților generale ale Uniunii Europene, în principal reziliența sistemului de sănătate, Pactul verde european și tranziția digitală.

“Ţinând seama de necesitatea de a evita proliferarea cotelor reduse din motive bugetare şi de principiul egalităţii de tratament, statelor membre ar trebui să li se permită să aplice cote reduse cel puţin egale cu cota minimă de 5 % livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii pentru maximum 24 dintre punctele cuprinse în anexa III la Directiva 2006/112/CE.

Din aceleaşi motive, statele membre ar trebui să fie libere să aplice o cotă redusă mai mică decât cota minimă de 5 % şi o scutire cu drept de deducere a TVA achitată anterior, dar numai pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii din maximum şapte dintre punctele cuprinse în anexa III la Directiva 2006/112/CE pe care acestea le-au ales dintre livrările de bunuri şi prestările de servicii considerate a acoperi nevoile de bază.

Este oportun ca statelor membre care aplică deja astfel de cote reduse sau scutiri să li se acorde timpul necesar pentru a se adapta la limitele menţionate”, scrie în directivă.

Categoriile de marfuri si servicii care ar putea beneficia de reducerea TVA

Este vorba despre cele legate de livrări sau prestări pentru alimente, apă, medicamente, produse farmaceutice, produse sanitare şi de igienă, servicii de transport de persoane şi de anumite bunuri culturale (cărţi, ziare şi periodice) sau dintre alte livrări de bunuri şi prestări de servicii enumerate în anexa III la Directiva 2006/112/CE pentru care alte state membre aplică cote reduse mai mici decât cota minimă de 5 % sau scutiri cu drept de deducere a TVA achitată anterior, cu condiţia ca acestea să respecte termenele aplicabile.

Noua Directivă introduce 10 categorii noi în anexa III, cum ar fi: livrarea şi instalarea de panouri solare, îmbrăcăminte şi încălțăminte pentru copii, scaune auto pentru copii sau biciclete.

Multe din categoriile existente dobândesc un domeniu de aplicare mai larg – de exemplu, transmisiunea în direct pe internet a unor evenimente sportive sau ore de exerciții fizice, atunci când sunt transmise prin internet, bunuri ecologice.

În plus, fiecare stat membru poate stabili o cotă super-redusă (mai mică de 5%) și o scutire cu drept de deducere (cota 0%) pentru produsele care să acopere nevoile de bază, precum alimente, medicamente, produse farmaceutice, dar și panouri solare.

Statele membre pot aplica o cotă redusă mai mică decât cota minimă de 5 % şi o scutire cu drept de deducere a TVA achitate în etapa anterioară livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii pentru maximum şapte dintre punctele cuprinse în anexa III a directivei.

ATENTIE// Condiția ca noile cote TVA  să se aplice şi în România este ca directiva anterior menţionată să fie transpusă în legislaţia naţională, potrivit zf.ro.

Directiva mai stipulează că produselor dăunătoare mediului, cum ar fi combustibilii fosili și îngrășămintele, nu li se vor mai putea aplica cote reduse, începând cu 1 ianuarie 2030 și, respectiv, 1 ianuarie 2032.

Noile prevederi au intrat în vigoare chiar pe 6 aprilie 2022 – la publicarea în Monitorul Oficial al Uniunii Europene.