April 15, 2024

Mitocanie fara margini in Poligonul mic// Cu acordul Primariei un dezvoltator imobiliar ( SC Ghighibanda SRL) depoziteaza pamantul excavat. Jumatate din Poligon e ca si distrus!

Ministerul Apararii a cedat Poligonul mic Florestiului – domeniului public Floresti – pentru ca pe acest teren, conform intelegerii dintre MAPn si UAT Floresti – beneficiarul sa amenajeze in termen de 5 ani SPATIU de RECREERE pentru locuitorii Florestiului, nu de DEPOZITARE al PAMANTULUI EXCAVAT de pe santierele private.

De cateva zile, angajatii dezvolatorului imobiliar SC GHIGHIBANDA SRL (strada Sub Cetate) transporta cu camioanele pamantul excavat si il depoziteaza in Poligonul mic cu… ACORDUL PRIMARIEI FLORESTI!

// Imagine surprinsa astazi, 10 aprilie, ora 13.30 – Camioanele continua sa depoziteze pamantul excavat in Polionul mic – Foto: N.I.Lupu

Cativa floresteni au creat pe facebook pagina “/Salvam-Poligonul-din-Floresti-Cluj” (https://www.facebook.com/Salvam-Poligonul-din-Floresti-Cluj-1785378845112227/), pe care au postat imagini cu DEZASTRUL CREAT si care CONTINUA CU ACORDUL ADMINISTRATIEI FLORESTI!

P.S. Aceasta este Nota de Fundamentare – HG nr.734/05.10.2016 la Hotărârea Guvernului nr. 734/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Floreşti, judeţul Cluj.

“Primăria Comunei Floreşti, judeţul Cluj, a solicitat transmiterea imobilului 2350 Floreşti din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Floreşti, în vederea înfiinţării unor spaţii de recreere, locuri de joacă şi spaţii pentru activităţi sportive, în termen de 5 ani de la preluarea imobilului, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Floreşti nr. 80/2015.

Ministerul Apărării Naţionale a fost de acord cu transferul imobilului 2350 Floreşti din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Floreşti, condiţionat de acordarea accesului gratuit şi nelimitat, personalului Ministerului Apărării Naţionale, pe baza legitimaţiei de serviciu, la spaţiile de recreere, locurile de joacă şi spaţiile pentru activităţi sportive ce vor fi realizate în cadrul imobilului, după preluare de către administraţia publică locală.

Consiliul Local al Comunei Floreşti şi-a asumat prin Hotărârea nr. 138/2015, condiţia impusă de Ministerul Apărării Naţionale.

Imobilul sus-menţionat a devenit disponibil ca urmare a continuării procesului de reorganizare şi restructurare a armatei, fiind la această dată dezafectat, nu-şi mai poate menţine destinaţia, nu face obiectul cererilor de revendicare/restituire ori ale unor litigii şi nu este grevat de sarcini, nu mai este de uz sau de interes public naţional iar după transmitere devine de uz sau de interes public local.

Imobilul ce face obiectul prezentului act normativ nu intră sub incidenţa prevederilor art. 860 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv acesta nu formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice a statului, potrivit unei legi organice.

Prezentul act normativ prevede schimbarea titularului dreptului de proprietate şi de administrare asupra unui imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale prin transmiterea acestuia în domeniul public al comunei Floreşti.

Necesitatea, oportunitatea şi realitatea datelor prezentate în prezentul act normativ, aparţin iniţiatorului, respectiv Ministerului Apărării Naţionale.

Prin prezentul act normativ se propune şi actualizarea valorii de inventar a imobilului 2350 Floreşti, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 106695, ca urmare a reevaluării conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Imobilul 2350 Floreşti nu face parte din categoria terenurilor destinate exclusiv instrucţiei militare în conformitate cu prevederile pct. 23 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare.

Menţionăm faptul că, pentru prezentul act normativ, a fost îndeplinită procedura stabilită prin prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.

Prin obiectul său de reglementare, prezentul act normativ nu are impact asupra domeniilor social, economic şi de mediu, ori asupra bugetului general consolidat, motiv pentru care acesta a fost elaborat în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare.

Față de cele prezentate a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Floreşti, judeţul Cluj.

Ministrul apărării naţionale – Mihnea Ioan Motoc

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice – Vasile Dîncu

// http://gov.ro/ro/guvernul/procesul-legislativ/note-de-fundamentare/nota-de-fundamentare-hg-nr-734-05-10-2016&page=28?fbclid=IwAR0XDJGpozqUR5H9ETfI3f2SNgoLEYuzHFVxUJamrhuEGYVEq6hc_n3UCcg //