February 21, 2024

Lovitură dată birocraţiei de Guvernul Cioloş: autorizaţiile de construire se pot obţine online

Lovitură grea dată birocraţiei din România de Guvernul condus de Dacian Cioloş: se vor modifica normele de aplicare ale Legii 50 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, iar întreaga procedură de obţinere a autorizaţiei de construire se va putea desfăşura online.

ciolos 5

Pe site-ul MDRAP a apărut spre dezbatere publică o propunere de modificare a normelor de aplicare a Legii 50 privind autorizarea lucrărilor de construcţii. Conform acesteia se introduce posibilitatea ca întreaga procedură de obţinere a unei autorizaţii de construire să se poată desfăşura online, începând cu eliberarea certificatului de urbanism, trecând prin obţinerea avizelor şi acordurilor şi până la obţinerea Autorizaţiei de Construire, inclusiv a posibilităţii de prelungire în caz de expirare.

Propunerea, venită din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, condus de către Vasile Dâncu, dă o grea lovitură birocraţiei existente în acest domeniu şi vine în ajutorul cetăţeanului.

Cu doar câteva zile înainte, în cadrul Strategiei Naţionale a Locuirii, se preciza că termenul mediu de obţinere a unei autorizaţii de construire este de 255 de zile, cu mult peste nivelul Uniunii Europene.

În state dezvoltate precum Germania, Franţa sau cele din Nordul Europei perioada nu depăşeşte o lună pentru construcţiile simple cum ar fi locuinţele, iar întreaga procedură se desfăşoară online (pentru construcţiile complexe procedura o depăşeşte în general pe cea din România).

În referatul de aprobare se precizează că:

„Introducerea, cu scopul simplificării procedurilor administrative pentru obţinerea avizelor şi/sau acordurilor organismelor centrale solicitate prin certificatul de urbanism, a posibilităţii de depunere spre avizare a documentaţiilor specifice şi prin sistemul de e-guvernare implementat prin punctul unic de contact electronic (PCU) organizat conform Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, prin portalul aflat la adresa aceasta, pentru autorităţile şi instituţiile care sunt înscrise în sistem şi au proceduri operaţionale specifice adecvate.”

Modificarea vine şi în ajutorul primăriilor mai mici, acolo unde legal şi / sau financiar nu se putea constitui birou propriu de urbanism din lipsă de personal. Până acum, chiar dacă acestea aveau un angajat specialist în domeniu, nu se putea constitui structură de specialitate şi astfel era obligatorie consultarea structurii existente la nivel judeţean. Acest lucru ducea la o întârziere a procedurii de autorizare cu cel puţin două luni peste termenul normal. Legislaţia existentă prevedea şi Autorizarea Lucrărilor de Organizare de Şantier, lucru care rareori se realiza.

Propunerea modifică această prevedere considerându-se că Organizarea de Şantier se autorizează automat prin Autorizaţia de Construire:

“Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Lege, odată cu autorizarea executării lucrărilor de bază, prin autorizaţiile de construire/desfiinţare se autorizează şi executarea lucrărilor de organizare de şantier aferente.”

De asemenea avizatorii sunt obligaţi să ofere posibilitatea depunerii şi obţinerii online a răspunsurilor:

„(61) În vederea simplificării procedurilor administrative pentru obţinerea avizelor şi/sau acordurilor organismelor centrale solicitate în mod expres prin certificatul de urbanism, depunerea spre avizare a documentaţiilor specifice şi prin sistemul de e-guvernare implementat prin punctul unic de contact electronic (PCU) organizat conform Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, prin portalul aflat la adresa http://www.edirect.e-guvernare.ro/, pentru autorităţile şi instituţiile care sunt înscrise în sistem şi au proceduri operaţionale specifice adecvate.”

Situaţia este similară şi pentru obţinerea certificatului de urbanism:

„(7) În vederea simplificării procedurilor administrative şi a reducerii costurilor aferente dezvoltării investiţiilor, procedura obţinerii certificatului de urbanism se poate derula şi prin sistemul de e-guvernare implementat prin punctul unic de contact electronic (PCU) organizat conform Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, prin portalul aflat la adresa http://www.edirect.e-guvernare.ro/, pentru autorităţile administraţiei publice locale şi instituţiile care sunt înscrise în sistem şi au proceduri operaţionale specifice adecvate.”

Certificatul de urbanism se va putea astfel transmite direct, prin poştă cu recomandată sau prin sistemul electronic. Primăriile vor fi nevoite să crească şi gradul de transparenţă, fiind obligate să facă publice pe site-ul propriu restricţiile impuse printr-un certificat de urbanism:

„Pe site-ul propriu de internet a emitentului certificatului de urbanism, sunt publicate în mod obligatoriu, restricţiile prevăzute în regulamentele documentaţiilor de urbanism aprobate.”

Modificările propuse de către guvernul condus de Dacian Cioloş vor avea un impact major, cu toate că ar fi existat multe ale prevederi care ar fi putut simplifica viaţa cetăţeanului.

Documentul se află în dezbatere publică şi îndemn corpul de specialişti să emită observaţii şi prevederi care să simplifice procedura, cu speranţa că ele vor fi luate în seamă. Legile trebuie să fie îndreptate spre cetăţean şi nu împotriva lui.

Documentul poate fi consultat pe site-ul http://www.mdrap.ro .

Sursa: http://adevarul.ro/economie/imobiliare/lovitura-data-birocratiei-guvernul-ciolos-autorizatiile-construire-obtine-online-1_57ae07935ab6550cb8b3a552/index.html