April 18, 2024

Inspectorii ITM au verificat 28 de angajatori din judetul Cluj, iar 7 au fost amendati. Vezi motivul!

În perioada 16.09.2019 – 25.09.2019 ITM Cluj a desfăşurat,  in cadrul celei de a doua etape a  unei campaniei organizate la nivel naţional, acţiuni de control în domeniul relațiilor de muncă și în domeniul securității și sănătății în muncă la unitățile care au ca obiect de activitate fabricarea produselor textile, confecții, pielărie și încățăminte.

In domeniul relațiilor de muncă s-a pus accent pe verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind timpul de muncă și timpul de odihnă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniile anterior menționate.

Nerespectarea dispozițiilor legale privitoare la timpul de muncă și timpul de odihnă constituie un fenomen nociv din cauza consecințelor pe care le produce:

-salariatul nu beneficiază de timpul fizic necesar pentru refacerea capacității de muncă;

-salariatul nu mai dă randament, scad performanțele profesionale, iar pe cale de consecință își pune în pericol locul de muncă;

-lucrătorii sunt expuși la o gamă largă de riscuri de accidentare și îmbolnăvire la locul de muncă: datorate manipulării unor mase grele; lucrul la temperaturi ridicate sau scăzute; risc de tăiere și lovire; actvități repetitive; perioade lungi în care angajații stau în picioare; risc de elctrocutare; ventilație insuficientă; echipamente de muncă incorect utilizate.

Principalele obiective

Creșterea gradului de conștientizare a angajaților și angajatorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă, al relațiilor de muncă în general și a legislației privind timpul de muncă/odihnă în special;

Eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.

Rezultatele campaniei

Cu ocazia acestei campanii ITM Cluj a efectuat controale  la un număr de 28 de angajatori din judeţul Cluj. Au fost aplicate amenzi în cuantum total de 20.000 lei la 7 angajatori, pentru: nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului saptămânal, lipsa evidențierii orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat – cu evidențierea orelor de începere și de sfârșit a programului de muncă, lipsa semnalizării de securitate, nepurtarea echipamentelor individuale de protecție de către lucrători, neverificarea periodică a prizelor de împământare, neprezentarea documentelor privitoare la verificările și autorizarea ISCIR a echipamentelor de muncă  – deficiență pentru care au fost sistate  două echipamente de muncă la aceeași societate.

Alte deficiențe constatate: echipamente individuale de protecție  deteriorate, căi de circulație încărcate cu materiale, locuri de muncă fără ventilație, stingătoare neverificate. Pentru toate aceste deficiențe au fost dispuse măsuri  cu termene de remediere.