April 18, 2024

Incep inscrierile pentru clasa pregatitoare 2019-2020. Vezi lista si ultimele informatii necesare inscrierii!

Înscrierile pentru clasa pregătitoare vor începe oficial în prima săptămână a lunii martie. În Cluj, pentru anul şcolar 2019-2020, sunt disponibile peste 5.700 de locuri, iar in mediul rural 1634 de locuri aferente a 97 de clase, conform Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Cluj. 

Prima fază a procesului de completare și depunere a cererilor de înscriere a copiilor în învățământul primar se desfășoară între 4 și 22 martie 2019 și va fi urmată de o adoua etapă, programată între 2 și 8 aprilie 2019. Aceasta este rezervată părinților copiilor care nu au fost înscriși în prima etapă sau care nu au participat la această etapă, cererile fiind completate din nou, în funcție de locurile disponibile.

CLASE PREGĂTITOARE ÎN JUDEŢUL CLUJ. LISTELE INTEGRALE AICI!

Învăţământ de stat mediul urban 

Sectia Română – 128 de clase, 3.188 locuri 
Sectia Maghiară – 17 clase, 410 locuri
Sectia Germană – 3 clase, 75 de locuri (Colegiul Național “George Coșbuc” Cluj-Napoca)
Secţia Rromani – 1 clasă, 15 locuri (Școala Gimnazială “Traian Dârjan” Cluj-Napoca) 

Învăţământ de stat mediul rural 

Toate secţiile – 97 clase, 1.634 locuri 

Învăţământ de stat special 

Toate secţiile – 10 clase, 74 locuri 

Învăţământ particular

Toate secţiile – 18 clase, 410 locuri (Unităţile de învăţământ particular care nu au plan de şcolarizare publicat de ISJ Cluj nu sunt acreditate / autorizate pentru a face înscrieri în clasa pregătitoare pentru anul 2019-2020. LISTA ŞCOLILOR ACREDITATE AICI)C

În clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2019, inclusiv. La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani după 1 septembrie inclusiv, pot fi înscriși dacă rezultatul evaluării nivelului de dezvoltare psiho-somatică a copilului este pozitiv pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE).

Părintele poate opta: pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris. Pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

Înscrierea se face la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului. Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului. Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online (procedura va fi disponibilă începând cu data de 4 martie 2019), dar după completarea acestora, părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ în care doresc înscrierea copilului pentru validarea cererii.

CE ACTE SUNT NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?

  • Cartea de indentitate a parintelui / tutorelui legal care se prezintă la înscriere, în original şi copie (nu se solicită cărţile de identitate de la ambii părinţii)
  • Certificatul de naştere al copilului în original şi copie
  • Rezultatul evaluării psiho-somatice (dacă e cazul)
  • Cererea tip care se completează pe loc fie în unitate sau online (dupa care trebuie validată la unitatea respectivă)

Alte documente opţionale pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor generale din metodologie respectiv a criteriilor specifice alese de unitate

  • Certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap
  • Document care atesta faptul ca respectivul copil este orfan de ambii părinți sau provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial
  • Document care atesta faptul ca respectivul copil este orfan de un părinte
  • Document care atesta faptul ca are frati / surori in unitate
  • Orice alt document care dovedeste indeplinirea criteriilor specifice alese de unitate

Atenție! Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dvs și al celorlalți părinți.